Tidöavtalet kränker grundläggande mänskliga rättigheter

Tidöavtalet gör redan utsatta människor, ännu mera utsatta. Papperslösa människor kan inte längre få hjälp i den utsträckningen de tidigare kunnat få. Vi har bland annat en stor grupp papperslösa afghaner, som fått avslag på sina asylansökningar, och väntas på att skickas tillbaks, men man kan inte detta då det dels inte går några flyg dit och talibanregimen tar heller inte emot papperslösa.

Många av dessa papperslösa ungdomar vittnar om att man inte ens har råd eller möjlighet att äta mat varje dag, en afghansk kille berättar i Dagens ETC, att han äter mat tre dagar i veckan hos en välgörenhetsorganisation. De andra dagarna äter han endast om han hittar någon mat.  

Även rättigheten till vård som papperslös, är inte längre en självklarhet. Detta främst för att regeringen i Tidöavtalet föreslagit att myndigheter skall ha skyldighet att rapportera de papperslösa i sitt tjänsteutövande. Detta resulterar att papperslösa inte vågar söka vård. 

Rätten till tolk skall begränsas liksom de permanenta uppehållstillstånden skall omvandlas till tillfälliga. Visitationszoner skall också upprättas i utsatta områden, där vem som helst skall kunna visiteras. 

- Plötsligt har Sverige blivit ett rättsosäkert land, där det är okej att kränka de grundläggande mänskliga rättigheterna. Där papperslösa i Sverige blivit paria!

// Z S

 

9 Jan 2023

Välkommen

Välkommen till

Sveriges Mångfald

www.sverigesmangfald.site

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Som är den politiska

grenen av 

B K R O 

Kraft Force

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Besök gärna också 

www.diversity.name

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Facebook

Nyhetsbrev

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg