Sveriges Mångfald

                                   /7f334d8e-c56c-4a44-8e5e-607bb13b1932.jpg

Sveriges Mångfald bildades våren 2018 av B K R O Kraft Force, detta efterssom vi var djupt oroade över samhällsutvecklingen och framförallt SDs framfart inför det kommande valet i september. Vid valet 2018 blev dom Sveriges tredje största parti, men vi fick åtminstone en annan regering. Vårt arbete fortsatte fram till pandemin, och med denna pausades vårt arbete för en tid. Vi valde sedan att under 2022 års val att avvakta resultatet. Dock har vi varit aktiva i samhällsdebatten med flera artiklar om högerkrafterna. 

Valresultatet blev både oroande och alarmerande, och då var beslutet givet. Vi vill arbeta mot högerkrafterna i Sverige, genom samhällsdebatten, men också genom att möta Sverige och skapa opinion och framförallt värva medlemmar. 

Tillsammans är vi starka och kan försätta berg.

 

                                   /image-about-black-in-patterns-by-fifty-shades-of-queen.jpg

Mångfald berikar i alla former

Vi lever i den största folkvandringsepoken i historien. Människor flyr från krig och oroshärdar men man flyttar också av ekonomiska och sociala orsaker.
Det ligger i människans natur, att kämpa för de bästa levnadsförhållandena.
Detta har bidragit till en enorm oro i den rikare världen, där man inte alltid vill dela med sig. Folkvandringen har bidragit till politisk oro och konflikter i de länder som tar emot immigranter och flyktingar. Detta är absolut inte unikt för Sverige, utan samma reaktioner finner man i de flesta mottagarländer.
I Sverige och i övriga västvärlden, så byggs rasismen och fördomarna upp, och i många fall är fördomarna ett resultat av rädsla. Det handlar om rädsla för det okända utanför den egna gruppen. Rädslor för varandras kulturella kostymer. Segregationen spär på skillnaderna och vi får ett samhälle med ömsedig misstänksamhet mot varandra. 
Vi har under några år bevittnat den ökade gängkriminaliteten och gängskjutningarna, men också påskupproret. Detta är en konsekvens av segregationen och utanförskapet. Människor blir sårbara men också arga. Denna utanförskap vill vi bekämpa. 
// Sveriges Mångfald - Sverige Mot Rasism
    B K R O Kraft Force

Välkommen

Välkommen till

Sveriges Mångfald

www.sverigesmangfald.site

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Som är den politiska

grenen av 

B K R O 

Kraft Force

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Besök gärna också 

www.diversity.name

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Facebook

Nyhetsbrev

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg