SD inte maktfaktor gällande invandringen.

Gång på gång utlovar Jimmie Åkesson ett paradigmskifte där invandringen till Sverige ska minska till så nära noll som möjligt.Internationella erfarenheter talar för att han får mycket svårt att nå det målet de närmaste åren. Vad händer med väljarnas stöd om SD inte kan leverera i sin hjärtefråga?

Nästan alla partier har närmat sig SD:s syn att Sverige ska föra vad som brukar kallas en stram invandringspolitik. Det är knappast längre en kontroversiell åsikt om man inte lyssnar till några av småpartierna. I migrationsfrågan representerar den nya borgerliga regeringen vad en majoritet av svenskarna numera anser. Med andra ord borde det vara enkelt för SD att leverera på sin viktigaste fråga trots att de inte sitter i regeringen.Om det inte vore för verkligheten.

Sverige har redan tagit emot över 50 000 flyktingar från Ukraina. Beroende på hur kriget utvecklas kan det komma nya stora flyktingströmmar från landet. Ju längre kriget håller på ju fler av de ukrainare som tagit sig till Sverige lär vilja börja nya liv här.

Eftersom de omfattas av EU:s flyktingdirektiv kan Sverige inte neka dem skydd. Oavsett hur många som kommer.

I slutet av förra året fattade migrationsverket ett beslut som fick förvånande lite uppmärksamhet. Man slog fast att alla kvinnor från Afghanistan har rätt att få uppehållstillstånd i Sverige om de söker asyl här.

I och med Migrationsverkets beslut blir Sverige ett extra attraktivt land för afghanska kvinnor.

De som beviljas uppehållstillstånd har samma rätt som andra att försöka få hit sina anhöriga. Även om regeringen skärper reglerna för anhöriginvandring lär det bli omöjligt att ens närma sig siffran noll.

Under 2022 fick drygt 20 000 uppehållstillstånd som anhöriga.

Jag har inte hört Jimmie Åkesson kommentera Migrationsverkets beslut men jag kan tänka mig att han inte applåderar.

Flyktingströmmar i världen är svåra att kontrollera eller förutse. De drivs av krig, naturkatastrofer och andra allvarliga händelser. Med tanke på vilken kaotisk situation världen befinner sig i för närvarande är det ingen vild gissning att flyktingströmmarna kommer att öka. Det gäller även ekonomiska migranter som mest drömmer om ett bättre liv.

Särskilt som människosmuggling numera är en mycket lukrativ internationell affärsverksamhet som den svenska regeringen har ännu svårare att komma tillrätta med än gängbrottsligheten.

Efter en minskning under pandemin stiger nu antalet migranter som tar sig över Medelhavet från Nordafrika till Europa. En del av dessa hamnar till slut i Sverige.

Även om Sverige försämrar sina villkor till EU:s miniminivå är det stor risk att tusentals flyktingar ändå söker sig hit.

Ett stort problem är att människor som söker asyl i Sverige men får avslag inte per automatik lämnar landet eller utvisas. En betydande del stannar kvar här illegalt och blir en del av det svenska skuggsamhället.

Men det krävs stora polisiära resurser för att hitta dessa människor. Sedan återstår problemet att få deras hemländer att ta emot dem.

Med tanke på hur ansträngt polisens läge redan är framstår det som osannolikt att regeringen på ett avgörande sätt kan försträka polisens arbete med att hitta människor som vistas i Sverige illegalt och lyckas utvisa dem. Det har provats av andra regeringar och till stora delar misslyckats.

Då har jag inte nämnt den allt större arbetskraftsinvandringen där slutresultatet inte sällan är att människor bosätter sig permanent i Sverige.

USA och Storbritannien är två exempel på länder där respektive regeringar velat få till en kraftig minskning av invandringen. Men trots att den politiska viljan att stoppa invandringen finns så fortsätter de asylsökande att strömma till. Donald Trump började bygga en mur mot Mexiko utan att det minskade inflödet. Även Joe Biden har med pandemin som svepskäl vidtagit åtgärder för att minska invandringen. Istället slås rekord i illegala invandrare som tar sig över gränsen från Mexiko.

Brexit röstades till stor del igenom baserat på ett missnöje med för stor invandring. Ett antal EU-medborgare har lämnat Storbritannien. Men den illegala invandringen fortsätter med oförminskad styrka trots att den konservativa regeringen vill införa ett system, där asylsökande skickas till Rwanda istället.

Bara fram till oktober förra året sattes nytt rekord i migranter som korsade Engelska kanalen i små osäkra båtar; 33 500.

Sveriges nya regering har bara suttit i några månader. Det är för tidigt att säga hur väl SD kommer att lyckas med sin nollvision. Men man kan väl säga att det inte ser särskilt ljust ut.

Frågan är i vilken utsträckning som SD:s väljare kommer att straffa partiet i nästa val om de misslyckas.

25 Jan 2023

Välkommen

Välkommen till

Sveriges Mångfald

www.sverigesmangfald.site

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Som är den politiska

grenen av 

B K R O 

Kraft Force

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Besök gärna också 

www.diversity.name

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Facebook

Nyhetsbrev

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg