Mot rasism

                               /rose-flowers_-color_numbers_varieties-_-flowersandflowerthings.jpg

Vad är rasim?

Rasism definieras i allmänhet som system av föreställningar, tro och förfaranden som baseras på en världsbild eller ideologi där människan anses kunna delas upp i raser. I en snävare bemärkelse kan det definieras som fördomar, diskriminering eller antagonism riktad mot någon av en annan ras baserat på tron att en egen ras är överlägsen.
Sedan innebär den biologiska rasismen att individer i en ras delar en uppsättning av karakteristiska egenskaper , förmågor eller färdigheter, att drag av personlighet, intellekt, moral och kulturella beteenden ärvs och också att detta arv innebär att raser kan rankas som medfött överlägsna eller underlägsna.
Och med denna doktrin som utgångspunkt, kan skillnaderna mellan mänskliga raser påpekas och då användas som en referensram för att rättfärdiga diskriminering.
// Sveriges Mångfald
                               /ade67e89-ce7e-4aed-aeb1-ed31cec16861.jpg
Att våga ta ställning
Du ser någon utsättas för övergrepp, bli misshandlad eller mobbad. Chansen att du ingriper är minimal. Kanske tror du att just du har civilkurage när det verkligen gäller?
Historien visar tyvärr att du förmodligen, liksom de flesta andra, helt enkelt är för feg.
Faktum är att ju fler som ser på, desto mindre troligt är det att du eller någon annan gör något.
Sannolikheten blir ännu lägre om offret är född utomlands eller är en ung kille. Om offret däremot är en hund agerar nästan alla.
En sak är säker: Att vara åskådare är inte samma sak som att vara neutral. Med din tystnad skickar du signaler till både offer och förövare. Åskådaren kan öka offrets känsla av utsatthet. Samtidigt kan förövaren tolka åskådarens passivitet som ett tyst medgivande.
När blir vi åskådare? Varje samhälle har sitt eget regelsystem, det som brukar kallar normer. Samhällets, gruppens och individens normer har stor betydelse för hur människor beter sig i olika situationer.
Ett tydligt exempel på hur normer påverkar både förövare och åskådare finner vi i 1930-talets Nazityskland. Nazistregimen förändrade samhällets normer stegvis och skapade ett tydligt ”vi och dom”. En rad institutioner – skola, rättsväsende och den privata sektorn – samverkade för att förändra normerna och därmed vad som uppfattades som normalt i samhället. Nazisternas propaganda spred bilden av judar och även romer som ”ohyra”. Judar utmålades också som en mäktig grupp som bar skulden för allt från krig till ekonomiskt förfall. Propagandans budskap fick starkt fäste bland den tyska befolkningen och man vande sig vid att dessa och andra grupper behandlades fruktansvärt illa.
Säkert blev många illa berörda när de såg sina arbetskamrater, vänner och grannar förföljas och trakasseras bara för att de var judar. Men istället för att reagera på känslan av empati för de utsatta valde de allra flesta att stå vid sidan om. Propagandan och nya lagar bidrog till en normförskjutning där tyskarna till slut inte kände något som helst ansvar för offren. Samma mekanismer har spelat roll även under andra brott mot mänskligheten, som i folkmordet i Rwanda och de etniska rensningarna i forna Jugoslavien.
I dag funderar allt fler över åskådarens roll i folkmord och brott mot mänskligheten. Många frågar sig hur likgiltighet och passivitet kan sprida sig så snabbt bland människor. Och vilka möjligheter åskådaren egentligen har att ingripa i ett totalitärt samhälle utan att själv råka illa ut.
Detta är just vårt fokus, att våga ta ställning och våga arbeta aktivt mot rasism men också våra rädslor och till stor del vår okunskap om det okända.
Vårt politiska klimat har sällan varit mer skrämmande än nu, SD vinner ständigt terräng och detta ser vi som en stor fara för vårt demokratiska samhälle. För oss, så är det oerhört tydligt att SD är sprungen från nazismen och detta kan aldrig någonsin vara acceptabelt.
Vidare så har integrationspolitiken som man fört under längre tid, varit ett misslyckande för utanförskapen är ett faktum och utanförskapen skapar kaos.
Detta är vår främsta uppgift, att arbeta för ett humanare samhälle, där alla får samma förutsättningar och där alla inkluderas.
// Sveriges Mångfald- Sverige Mot Rasism
                                

Välkommen

Välkommen till

Sveriges Mångfald

www.sverigesmangfald.site

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Som är den politiska

grenen av 

B K R O 

Kraft Force

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Besök gärna också 

www.diversity.name

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Facebook

Nyhetsbrev

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg