Med anledning av den stundande internationella kvinnodagen

Med anledning av morgondagen, väljer vi här att publicera några inlägg från B K R O Kraft Force, som handlar om feminismen men också om hur långt vi har kvar till ett jämlikt samhälle.  Detta är angelägna frågor och vi måste gemensamt bana vägen för ett jämlikt och feministiskt samhälle.

B K R O Kraft Force

B K R O 

Sveriges Mångfald 

Diversity

7 Mar 2024

Välkommen

Välkommen till

Sveriges Mångfald

www.sverigesmangfald.site

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Som är den politiska

grenen av 

B K R O 

Kraft Force

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Besök gärna också 

www.diversity.name

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Facebook

Nyhetsbrev

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg