Därför tror jag på Mångfald

 

Jag har haft det stora privilegiumet att kunna resa runt i världen, att möta många olika kulturer och inte minst religioner. Detta har givit mig förståelse för att vi alla är olika och att dessa möten mellan oss människor berikar.

Jag har den största respekten för varje kultur och religion, vi är alla lika och ingen kultur, religion eller land är överordnad någon annans. Tyvärr finns rasismen i alla olika kulturer och i olika former. Människor är alltid rädd för det okända.

Mångfalden finns överallt, som musikstjärnor, akademiker, partiledare, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Bussförare, tågförare, receptionister, städare och lärare. Och så mycket mer naturligtvis.  

Människor som lever i samhällen där mångfalden flödar, lever i öppnare och rikare samhällen. Där också acceptansen för varandras olikheter är stor. Där mångfalden anses som rikedom, flödar också tron på mänskligheten. 

Sverige är ett stort och rikt land, och vi har gjort oss kända för att hjälpa människor som kommer från krig och förtryck. Av den anledningen måste vi bekämpa alla främlingsfientliga krafter. 

Jag vägrar att acceptera att misslyckad integrationspolitik tillsammans med en våldsspiral, skall förändra vårt lands acceptans till invandring. Sverige är för alla!

// Z S

4 Oct 2022

Välkommen

Välkommen till

Sveriges Mångfald

www.sverigesmangfald.site

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Som är den politiska

grenen av 

B K R O 

Kraft Force

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Besök gärna också 

www.diversity.name

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Facebook

Nyhetsbrev

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg