Ideologi

Vår ideologi är väldigt enkel, alla människor oavsett bakgrund har rätt att existera sida vid sida, och med lika rättigheter men också skyldigheter till varandra. Sverige är ett rikt land och det är vår skyldighet att hjälpa andra människor till ett bättre och rikare liv.

Motsättningarna som genom åren skapats är mycket oroande och måste till varje pris motarbetas. Genom mitt arbete inom B K R O Kraft Force, så har jag ofta kommit i kontakt med konsekvenserna av en misslyckad integrationspoitik, jag har alltför ofta sett konsekvenserna av segregationen. Utanförskapet skapar barriärer som ofta är mycket svåra att överbrygga. Barn som växer upp under dessa villkor blir allt som oftast präglade av sin hemmiljö och dess livsvillkor.

Utanförskapet kommer med ett starkt pris, en del av priset är gängkriminaliteten och skjutningarna... Med detta börjar fasaden rämma alltmer och Sverigedemokraterna har en klar fördel , när man utnyttjar människors rädsla och därför är de nu Sveriges näst största parti. Just därför vill vi på nytt fortsätta vårt projekt med Sveriges Mångfald.  För vi ser en stor fara i att högerkrafterna blir allt starkare i vårt samhälle. 

Vi sympatiserar på den vänstra sidan rent politiskt, och vi vill arbeta för ett tryggt och solidariskt samhälle där alla inkluderas.

// Zelda

Välkommen

Välkommen till

Sveriges Mångfald

www.sverigesmangfald.site

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Som är den politiska

grenen av 

B K R O 

Kraft Force

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Besök gärna också 

www.diversity.name

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Facebook

Nyhetsbrev

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg