Blogg

Sida 2

RSS

Vi beklagar djupt terrordådet i Bryssel

17 Oct 2023

Igår kväll mördades två svenska män och en annan man  skadades svårt i Bryssel i en terroristattack. Männen var på väg till en landskamp i fotboll mellan Belgien och Sverige, och männen bar svenska landslagströjor på sig.  Offren blev därför lätta måltavlor för terroristen, som i ett videoklipp, sade sig sympatisera med IS.

Det var en väntad vedegällning, efter koranbränningarna, och med all sannolikhet är bara detta början. Men terrorismen måste bekämpas och skall aldrig få vinna. Terrorism är en handling av ondska och ingenting annat. Vi beklagar djupt att oskyldiga människoliv tagits i terrorn och vedergällningens namn.

Vi lever redan i en ansträngd tid av våld och ondska med gängkriminaliteten och alla vansinniga skjutningar, och vårt land riskerar långsiktiga och allvarliga problem mellan olika grupper i vårt samhälle, kultur och religion kan skilja människor åt och detta kan få långtgående konsekvenser för Sverige. Detta ger bara högerkrafterna än mer näring. 

Vi lever i en mörk tid, och vi behöver ljusbärare som kommer med hopp.

Hamas dåd är ren och skär ondska

11 Oct 2023

Jag vaknade av nyheten om att HAMAS gått in i Israel och begått barbariska människorättsbrott. Man har slaktat människor för det faktumet att de är judiska människor. Filmerna och bilderna från Hamas attack mot Israel är fruktansvärda att se. Terrorister som öppnar eld mot besökare på en musikfestival. Hamas terrorister som går från dörr till dörr på Kibbutzer för att leta efter offer. Familjer som kallblodigt fått sina halsar avskurna i deras hem. Människor som tillfångatas som gisslan, därbland en överlevande från koncentrationslägren. Ihjälskjutna bilister längs israeliska vägar, massakerade civilister vid busshållsplatser. Och alla terrorister som skanderar "Gud är stor" Det vänder sig i magen, att betrakta all denna ondska.

Jag bodde i Israel i ett och ett halvt år när jag var ung, jag studerade på ett palestinskt universitet och har både palestinska och israeliska vänner. Det var fantastiska år, men interfadan hade redan börjat och med detta alla vansinninga självmordssprängningar. Jag har alltid haft stor förståelse för den palestinska sidan och jag vet om deras mycket svåra historia, och jag har många gånger sympatiserat med dem. Jag bör också tillägga att jag också har en del judiskt blod, trots detta så var jag både en Palestina vän men också en vän till Israel. Vi var många som också arbetade ideellt i Gaza, även mina judiska vänner. Vi var många som var idealister då, som trodde att vi kunde överbrygga de stora motsättningarna. Genom åren har jag regelbundet besökt Israel och Palestina, och hoppet om fredliga lösningar har blivit alltmer avlägsna. 

MEN VI FÅR HELLER  INTE GLÖMMA ATT ALLT INTE BARA ÄR SVART ELLER VITT. DET FINNS SÅ MÅNGA VÄNSKAPSRELATIONER MELLAN PALESTINIER OCH ISRAELER, SÅ MÅNGA KÄRLEKSRELATIONER OCH SAMARBETEN. OCH DET ÄR SÅ VIKTIGT ATT LYFTA FRAM, ATT ALLA MÄNNISKOR INTE HATAR VARANDRA, SOM MEDIERNA MÅLAR UPP DET TILL.

Men just nu känner jag bara tomhet, så mycket ondska som har avslöjats på bara några dagar. Palestinier som över hela världen firar Hamas illgärningar. Palestinier i Sverige, som runt om i landet visar öppen glädje för de fruktansvärda dåden i Israel. Vänsterpartiet i Malmö som överlåter sina lokaler till ett palestinskt firande över Hamas slakt av oskyldiga människor. Palestinier i Australien som skriker triumferande "gasa alla judar". Sympatisörer med Hamas i Köpenhamn som plockar bort alla ljus och blommor utanför den israeliska ambassaden. Jag undrar stilla, varför denna avgrund av ondska?

När Israel nu svarar på attacken kommer många palestinier att förlora sina liv. Den israeliska militären måste göra sitt yttersta för att minimera sådana skador. Men det står fullständigt klart att Israel har rätt att försvara sig mot terrorattacken.

Det finns en viktig skillnad i den här striden. Israels försvarsstyrkor är inte felfria, men landets mål är att slå ut ledare och fotsoldater inom Hamas.

Hamas däremot riktar tydligt in sig på civila. Det uppenbara målet med lördagens attack var att sprida död och skräck bland Israels befolkning. Och terrororganisationen skäms inte det minsta över sina grova krigsbrott. Tvärtom är de påtagligt stolta över att kunna visa upp israeliska lik på gatorna i Gaza.

Terrororganisationens ledarskap visar heller ingen hänsyn till den egna befolkningen. Att använda mänskliga sköldar är en del av strategin. Raketer avlossas regelmässigt från bostadsområden, barn skickas fram i områden där det pågår strider.

Om det får Israel att avstå från att slå tillbaka är det en seger för Hamas. Om strategin i stället leder till civila dödsoffer använder man dem glatt som ett vapen i propagandakriget. 

Även i Israel har de en tid pågått manipulationer av rättväsendet genom att premiärminister Benjamin Netanyahuförsöker ta kontroll över rättsväsendet, för att på så vis gå fri från anklagelserna om korruption. Hans koalitionsregering – som bygger på stöd från ultrakonservativa och ultraortodoxa partier – planerar att i strid med folkrätten bygga ut bosättningar på Västbanken. Och samtidigt har attackerna från bosättare mot civila palestinier ökat.

Utvecklingen i Mellanösterns enda demokrati väcker oro. Men det är inget som rättfärdigar det urskillningslösa våld mot försvarslösa kvinnor och barn som Hamas nu ägnar sig åt.

Under helgen har vissa debattörer försökt likställa dessa illdåd med ukrainarnas heroiska försvarskrig. Det är rent barockt.

Sanningen är att Hamas grova människorättsbrott mot israeliska civila snarare bör jämföras med den ryska massakern i Butja. Det är en skam att se att människor även i väst hyllar dessa satans mördare.

Hamas masslaktade bebisar i kibbutz | Sändaren

Över 20 döda i attackerna – Hamas säger sig inleda militäroperation mot Israel

Hamas lurade Israel – detaljerna läckta

 

 

Därför bör inte Sverige gå med i Nato

2 Sep 2023

B K R O Kraft Force och vår politiska gren, Diversity och Sveriges Mångfald  är emot ett svenskt medlemskap i Nato. 

Huvudanledningen är att ett Natomedlemskap varken skulle göra Sverige eller världen till en säkrare plats. Som medlem skulle Sverige bli del av en kärnvapendoktrin och vår röst och vårt agerande för demokrati, förebyggande och nedrustning försvagas.

Det går inte att skapa långsiktig säkerhet med hjälp av en militär allians och militära medel. Genom en allians med odemokratiska länder riskerar Sverige att dras in i krig och väpnad konflikt. 

Nato är en kärnvapenallians. Amerikanska kärnvapen utgör den så kallade kärnvapenparaplyet som Nato-medlemmarna ryms under. Det är därmed USA som dikterar alliansens kärnvapenpolitik. Storbritanniens kärnvapen utgör ett sekundärt stöd. Frankrikes kärnvapen är inte integrerade i Natos kommandostruktur men kan användas i försvar av alliansen om Frankrike vill.

Kärnvapen är en central komponent i Nato, där försvaret utgår från en blandning av kärnvapen, konventionella vapen och missilförsvar. Nato strävar efter att säkerställa alla medlemmarnas deltagande i den kollektiva försvarsplaneringen för kärnvapen även i fredstid, i form av lednings-, kontroll- och samrådsarrangemang. Bland annat genom Natos Nuclear Planning Group där medlemmarna permanent deltar i kärnvapenplanering och övningar samt SNOWCAT (Support of Nuclear Operations with Conventional Air Tactics), där Natoländer utan kärnvapen planerar inför att delta i ett kärnvapenangrepp genom användning av konventionella vapen. Även om Nato hävdar att det bara är en försvarsallians finns inga begränsningar för när eller hur kärnvapen skulle användas, inklusive användning av kärnvapen för en första attack (alliansen har ingen så kallad no-first use policy). 

Alla medlemmar är därmed delaktiga och medskyldiga om alliansens kärnvapen används. Detta innebär att svenska soldater till exempel kan behöva delta i en kärnvapenattack och högst troligen begå krigsbrott – då kärnvapnens katastrofala konsekvenser inte går att kontrollera och kommer döda och skada människor och miljö på ett sätt som är både oproportionerligt och som inte skiljer på stridande och civila. På senaste tiden taktiska kärnvapen diskuterats i media (det vill säga de lite mindre kärnvapen som kan användas med kort distans) på ett sätt som får det att låta som att denna typ av kärnvapen inte skulle bidra till så mycket förgörelse, vilket inte stämmer. Många av de taktiska kärnvapnen är i samma storlek som de som USA fällde över Japan 1945 och som ledde till att över 214 000 personer mördades och att människor än idag dör som en konsekvens av bomben.

Natos kärnvapenparaply skyddar oss inte från konsekvenserna av kärnvapen. I det fall kärnvapen används kommer de katastrofala humanitära och miljömässiga konsekvenserna även beröra oss. Inget land eller organisation har tillräcklig beredskap att hantera en kärnvapenattack, inte heller Nato eller dess medlemmar. Att ett kärnvapen skulle kunna få användas utan motattack är heller inte troligt, så en attack kommer högs troligt starta ett kärnvapenkrig med förödande konsekvenser. 

Ett svenskt medlemskap i Nato innebär även att vi öppnar upp för kärnvapen på svensk mark. Vissa Natoländer har nationella policyer om att inga kärnvapen får placeras på deras territorium under fredstid. Men dessa policyer anses inte gälla i krigstid. Sverige hade en chans att lägga in ett förbud mot kärnvapen på svensk mark i det värdlandsavtal som Sverige tecknade med Nato 2014, men valde att inte göra det. Ett svenskt och finskt medlemskap innebär ett nytt säkerhetspolitiskt läge där just Finland och Sverige skulle utgöra Natos gräns till Ryssland och därmed vara strategiska platser att placera kärnvapen och utländska militärbaser på. Trycket på Sverige skulle sannolikt vara omfattande.

Säkerhet skapas inte genom polariserande militära allianser och ytterligare militär upprustning. Ett svenskt Natomedlemskap kommer sannolikt att leda till ökade spänningar, polarisering och ökad acceptans av kärnvapen och upprustning, något som ökar riskerna för krig och konfrontationer både nu och i framtiden.

Natos säkerhetsstrategi bygger på avskräckning, alltså att genom att förbereda sig för krig och våld kunna hota sina motståndare med målet att förhindra dem från att anfalla. Militär makt och hot om våld är också alliansens främsta verktyg. Den militära upprustning som detta tankesätt leder till riskerar i sin tur att bidra till en upprustningsspiral. Denna mekanism skapas när ingen stat eller allians vill känna sig i underläge och därmed rustar upp ännu mer när grannländerna/motståndaren gör det. Det som sägs fungera som avskräckning leder då till ökad misstro, spänningar och större risk för att väpnad konflikt faktiskt bryter ut. 

Nato är en militärallians som byggdes upp som ett svar på det hot som västländer upplevde från Sovjetunionen. I och med det historiska bagaget går det inte att bortse från att ett svensk Natomedlemskap kan ses som ett hot av Ryssland. Föreställ dig att Ryssland, Belarus och Kina skulle ingå en militär allians som svar på Natos utvidgning. Det är en hypotetisk fråga, men vi måste fråga oss om det gynnar vår säkerhet att verka för denna sorts polariserade värld och de konsekvenser det kan få. Att överväga hur Sveriges agerande kan uppfattas av Ryssland är inte att låta sig styras av Ryssland, utan en faktor som självklart måste vägas in i säkerhetsanalysen om vårt mål är att förhindra väpnad konflikt och en väpnad attack mot Sverige. Om det är så att ett Natomedlemskap faktiskt riskerar att eskalera och förvärra spänningarna – har det inte då motarbetat sitt syfte? 

Den berömda artikel 5 garanterar enligt Nato att hela alliansens resurser kan användas för att skydda vilken enskild medlem som helst. Artikel 5 kan därmed öka risken för storskalig väpnad konflikt i och med att en attack mot ett medlemsland anses vara en attack mot hela alliansen. Därmed riskerar många länder att snabbt dras in i en väpnad konflikt som initialt kan ha börjat i liten skala. Ett svenskt medlemskap i Nato skulle även kunna bidra till att vi blir en måltavla. 

Nato är inte en demokratiklubb. Artikel 5 skulle också göra så att Sverige, om vi blev medlemmar, skulle kunna behöva strida eller bidra till andra länders militära agerande, till exempel utifrån vad Turkiet tolkar som ett väpnat angrepp mot dem. Nato beskriver sig ofta som en allians av demokratier och en försvarare av demokratiska värden, men det är en sanning med modifikation. Det finns flera Natomedlemmar med stora demokratiska brister till exempel Turkiet, Polen och Ungern. Orban i Ungern och Erdoğan i Turkiet har även innan Rysslands invasion i Ukraina haft en nära relation med Putin. Under alliansens tid har även länder såsom Portugal och Grekland haft stora problem med sin demokratiska status. Därtill bidrar Nato inte heller till demokratibyggande utanför alliansen. Nato har inga verktyg för att exempelvis demokratisera Ryssland och på så sätt kunna förebygga konflikt och krig. Nato är inte konfliktförebyggande, målet är inte att lösa några grundläggande problem.

Eftersom USA är den största och mäktigaste Natomedlemmen är det USA som dikterar villkoren för alliansen och dess utveckling framöver. Därmed går det inte att bortse från att USA har en lång historia av att invadera ett flertal länder militärt, något som Sverige som Natomedlem skulle behöva delta i om artikel 5 aktiveras. Skyddet från USA är också för många anledningen att söka medlemskap. Men USA:s roll i Nato är också i mycket hög grad beroende av amerikansk inrikespolitik. Olika presidenter och kongressmajoriteter har genom historien svängt mellan aktivism och isolationism. Ett påtagligt amerikanskt stöd till Nato och dess medlemsstater kan därmed inte tas för givet.

Hotet mot Sverige

16 Aug 2023

Al-Qaidas hot är den här gången riktat mot hela landet och inte mot en specifik person. Hotet avhumaniserar Sverige och Danmark, dess grundlagar, myndigheter, diplomater och kungafamiljer och uppmanar sina medlemmar, sympatisörer och traditionella muslimer att ”visa obeveklig stränghet”. 

I tidigare fall har al-Qaidas lokala avdelningar planerat eller utfört dåd utan att förankra det med högsta ledningen. Den här gången är al-Qaidas högsta ledning involverad. 

”Gör slaget om Koranen till ert främsta uppdrag”, lyder deras order till sina medlemmar.

Al-Qaidas hot kommer ett par veckor efter en direkt uppmaning från Iraks mäktigaste religiösa ledare, Muqtada al-Sadr, och Libanons mäktigaste person, Hizbollahledaren Hassan Nasrallah, till ”unga muslimer” i Sverige att hämnas.

Terrornätverket al-Qaida har sedan början av 1992 visat sig kunna utföra brutala terrordåd över hela världen och sällan bli upptäckta i förväg. När det kommer till att göra slag av sina hot som är kopplade till religiös hämnd ligger al-Qaida bakom de flesta terrordåd i denna kategori. 

 I januari 2015 attackerades den franska satirtidningen Charlie Hebdos redaktion och 12 personer dödades. Al-Qaida tog på sig skulden och hävdade att det var deras hämnd för publiceringen av Muhammedkarikatyrerna. 

 I början av november 2004 sköts den nederländska filmskaparen Theo van Gogh när han cyklade till jobbet. Al-Qaida tog på sig dådet och hävdade att det var hämnd för att van Goghs tio minuter långa film ”submission” som de hävdar ”kränkte islam”.

 I december 2010 sprängde svensk-irakiern Taimour Abdulwahab sitt bombbälte i centrala Stockholm och i sitt testamente hävdade han att det var hämnd för Muhammedkarikatyrerna.

 Två veckor senare greps flera personer – fyra i Danmark och en i Sverige – för att de hade planerat ett blodbad mot den danska tidningen Jyllands-Posten som publicerade Muhammedkarikatyrerna. Al-Qaidas pakistanska proxygrupp Lashkar-e-Taiba misstänks ha legat bakom det. 

 al-Qaida har även riktat hot mot den numera avlidne svenske konstnären Lars Vilks. 

Så al-Qaidas specialinriktning har blivit att vara de heliga skrifternas och traditionernas försvarare. Till skillnad från tidigare specifika hot eller terrordåd öppnar al-Qaida vägen för hämnd i form av hot om sprängdåd mot ambassader, kidnappning och mord på svenska diplomater samt bilda små terrorceller i Sverige för att döda ”alla” som är involverade i koranbränningen. Hoten inkluderar även ”svenska och danska hovet”.

Kommer al-Qaida att göra handling av sina hot?

Jag är orolig. 

Sverige har senaste åren hamnat i fokus för propaganda och påverkanskampanjer, till exempel, socialtjänsten och LVU, från islamistiska aktivister i världen. Det har gett resultat och Sveriges bild är demoniserad i den muslimska världen. Koranbränningen har fått extremistiska grupper som i vanliga fall är fiender, al-Qaida och Hizbollah, att enas om en enda sak: hämnd för koranbränningen. 

Jag är orolig att det kommer att ske. 

Därför måste Koranbränningarna upphöra omedelbart

31 Jul 2023

 

Yttrandefrihet är inte rätten att ovillkorligt få agera ut sina politiska uppfattningar hursomhelst och var som helst. Att bränna en religiös skrift utanför en församling är inte ett debattinlägg – det är ett uttryck för förakt!

Enskilda människor tar sig rätten att påverka Sveriges framtid på ett oroväckande vis. Definitivt är det vikrigt att få tänka fritt och yttrandefriheten är i sak viktig. Men när det kommer till att kritisera heliga skrifter och religioner, så måste en gränsdragning göras. 

Sverige ger nu fritt spelrum åt utländska krafter som vill destabilisera det svenska samhället och undergräva svensk säkerhetspolitik. Vi gör det genom att i samband med debatten om bokbränningar göra yttrandefrihetens absoluta rätt att få uttrycka sin åsikt till liktydig med rätten att var som helst och hursomhelst agera som man vill. Det hotar svensk säkerhet – vilket i veckan klargjorts med stort allvar av regeringen och av Säpo – liksom värdet av respekt för oliktänkande och förtroende mellan alla som lever i Sverige. 

Kärnfrågan är skillnaden mellan yttrandefriheten som en oförytterlig rättighet och rätten att utan begränsningar agera för sin uppfattning.

För att ta ett exempel; yttrandefriheten kräver inget tillstånd men för demonstrationsrätten finns sådana krav. Demonstrationsrätten är i sin tur en annan sak än rätten att tvinga på andra sin uppfattning, uttrycka sitt förakt eller hetsa mot dem. Begränsningar i dessa avseenden begränsar inte din yttrandefrihet, men väl hur du får agera på allmän plats och mot andra människor.

En fundamental skillnad mellan yttrandefriheten och demonstrationsrätten är censurförbudet som innebär att ett yttrande endast kan prövas i efterhand medan en demonstration på allmän plats enligt lag kan nekas i förväg.

Det vore därför bra om det mest högstämda värnandet av bokbränningar utgick från den brutala verklighet som hotar vårt samhälle. Nazisternas bokbränningar skulle självfallet kunnat ses som ett uttryck för deras yttrandefrihet när det gällde synen på liberala värden och judisk litteratur. Det är dock få som skulle vilja betrakta det så.

Om muslimska brödraskapet utanför koptiska bostadsområden och kyrkor i Kairo bränner biblar för att uttrycka sitt förakt mot kristna är det få som ser att det är den egyptiska yttrandefriheten triumferar. Om Nordiska motståndsrörelsen bränner judisk litteratur utanför judiska skolor eller marscherar utanför synagogor är det självfallet inte ett uttryck för vare sig teologisk diskussion eller åsikter om judisk tro utan om förakt och hån mot judar.

Utländska aktörers bränningar av Koranen för att hetsa och föda hat i det svenska samhället, och mot Sverige, samt underminera den svenska Natoprocessen är lika lite en självklar konsekvens av svensk yttrandefrihet. Sådana demonstrationer har i stället som syfte att motverka den yttrandefrihet vi vill värna mot yttre hot. 

Föreställningen att rätten att uttrycka sin uppfattning förutsätter en absolut rätt att göra detta var som helst och oberoende av sammanhanget är fel. Det är också fel att betrakta varje begränsning i hur man får agera för sina åsikter som en inskränkning av yttrandefriheten. Ingen har till exempel en självklar rätt att bli publicerad eller intervjuad bara för att man ställer krav på detta. Man får inte heller bränna sopor på torget för att protestera mot kommunens avgifter, mot miljöförstöring eller för att kräva en viss klimatpolitik, lika lite som man får klistra sig fast på gator eller förstöra konstverk. 

Begränsningen av hur och var man får demonstrera är i en demokratisk rättsstat inte en begränsning av yttrandefriheten, än mindre ett förbud mot att uttrycka en uppfattning. Det borde vara självklart att polisen i sin tolkning av ordningslagstiftning ska kunna begränsa var man utför olika handlingar av hänsyn såväl till lokal säkerhet, rikets säkerhet och med hänsyn till allmän ordning. Syftet och sammanhanget är betydelsefullt. Det gäller inte minst när det är uppenbart att valet av plats har en annan funktion än att föra fram eller diskutera en uppfattning.

 

 

Regeringen närmar sig målet om stramare invandring

13 Jul 2023

Regeringen och SD går vidare med förslaget att skärpa villkoren för anhöriginvandring.

Målet är att färre ska söka sig till Sverige.

– Regeringen och Sverigedemokraterna fortsätter att stå upp för en stramare migrationslagstiftning, säger Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare för SD, en pressträff.

Förslagen syftar till att minska antalet asylsökande som söker sig till Sverige, säger han.

I lagförslaget ingår också att begränsa möjligheterna att få uppehållstillstånd av det som kallas humanitära skäl.

Regeringen och SD är överens om lagförslagen i Tidöavtalet och de ska ses som en del av det ”paradgimskifte” som partierna vill genomföra inom migrationspolitiken.

 

Åldersgränsen för när uppehållstillstånd får vägras en make eller sambo ska höjas från 18 till 21 år.

– Det motsvarar den högsta åldersgräns som tillåts enligt EU-rätten, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Förslaget bör innebära att fler tvångsäktenskap kan förhindras, säger hon.

Därtill ska försörjningskravet vid anhöriginvandring tillämpas i fler fall. I dag finns en frist på tre månader då försörjningskravet inte gäller för flyktingar samt ”alternativt skyddsbehövande”.

– Den nya huvudregeln innebär att för alternativt skyddsbehövande ska försörjningskravet gälla från dag ett, säger migrationsministern.

 

Samtidigt ska möjligheterna att bevilja barn och vissa vuxna uppehållstillstånd på grund av det som kallas ”särskilt” ömmande omständigheter tas bort. Istället ska det skarpare kravet ”synnerliga” skäl gälla även för barn.

– Det här var den skrivning som gällde i utlänningslagen mellan 2005 och 2014 och som även migrationspolitiska kommittén föreslog, säger Bäckström Johansson.

Att få ner antalet anhöriginvandrare och antalet som får stanna av humanitära skäl var något som migrationsministern redan vid regeringsskiftet nämnde som ”snabba” åtgärder för att åstadkomma paradigmskiftet.

Nu går lagförslagen till lagrådet för granskning, och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december i år.

 

www.aftonbladet.se

 

 


Sveriges Nationaldag

6 Jun 2023

Idag är Sveriges nationaldag, som borde firas stort. För vi har ett fantastiskt land. Men många är det som idag glömmer vår lands storhet. 

Jag är stolt över att vara svensk och en del av det här landet. Det gör mig varken till sverigedemokrat eller rasist. Men för mig är Sverige de gröna fälten, ängarna, alla vackra ängsblommor, men också blåsippan, liljekonvaljen och gullvivan. För mig är Sverige allemanrätten, de många sjöarnas land och all skog. Vårt land är också avlångt och kontrasternas land. Från Skånes slätter i söder till fjälllandskapen i norr.  Sverige är midsommarafton med midsommarstång och blomsterkransar. Sverige är kyla och vinterlandskap, renar, björnar och älgar . Vårt land är ljus och mörker och inte minst norrsken. 

Sedan jag var liten har jag avundats Norges patriotiska inställning till sitt land och glädjen och yran den sjuttonde maj. Har aldrig förstått varför vi inte känner mer glädje och samhörighet denna nationaldag. Kanske för rädslan att tolkas som rasist? Ja så fel allt egentligen är när man inte får vara stolt över sitt land och kulturarv. Så fel när vi har jantelagen, som förminskar och krymper, så fel när vi inte vågar älska vårt land och vara tacksamma över att vi bor i ett tryggt och säkert land, med en alldeles svindlande skönhet.

Så Grattis Sverige på din Nationaldag!

 

 

 

www.diversity.name

www.sverigesmangfald.site

www.bkrokraftforce.me

 

Korruptionen i den svenska politiken

27 May 2023

EY: "Fler upplever utbredd korruption här" | Realtid

 

 

De gränslösa.

- En bok om politikers skolaffärer

Av Marcus Larsson och Åsa Plesner

 

Vi väljer att recensera en väldigt intressant bok, som har kommit ut på marknaden, och den handlar om svenska politikers smutsiga affärer och korruptionen när det gäller friskolorna i Sverige. 

Detta är en för viktig bok för att inte tas upp här.  Vi i Sverige tror att korruption finns i andra länder men inte här. För övrigt finns den utbredd i alla myndigheter och i olika former.

Men här återger vi bokens handling och om vinsterna i friskolorna.

Han valde ordet ”klägg”, Håkan Juholt, när han skulle beskriva den svenska korruptionen. Han visste vad han gjorde. Enligt ordboken betyder det obehaglig kletig massa, och det är just obehaget, äcklet, som till sist väcks till liv vid läsningen av ”De gränslösa” av Marcus Larsson och Åsa Plesner.

Boken börjar med ett enda långt tragglande av typen: Ulf Kristersson är gift med Birgitta Ed som grundade pr-byrån Springtime med bland andra Göran Thorstensson. Kristersson, Ed och Thorstensson äger en sommarstuga tillsammans. 

Ed sitter i styrelsen för Europaskolan. Thorstensson sitter i styrelsen för Watma Education. Skolkoncernen Watma omsätter årligen nära sjuhundra miljoner kronor, och bedriver undervisning via ett flertal skolhuvudmän. VD för Watma är Anders Hultin, politiskt sakkunnig för Moderaterna 1991–1994 och en av arkitekterna bakom friskolereformen.

Förra året oroade sig styrelsen i Watma Group Ab för risken att politikerna skulle sänka skolpengen för friskolorna. Och tänka sig! När Kristersson blev statsminister minskade risken för detta, och skolkoncernernas aktiekurser steg.

Detta är klägget – sammanblandningen av lagstiftare och välfärdskapitalister, den systematiserade bestickningen presenterad som entreprenörskap och valfrihetsvurm. Larsson och Plesner blottlägger det noggrant och pedagogiskt, med patos men också en viss analytisk distans. Det är en beundransvärd folkbildningsinsats.

Själv blir jag drabbad in i märgen, alla dessa namn och köperelationer gör mig till slut ursinnig. Det är så ovärdigt och så klandervärt, denna massa av politiker och lobbyister som smiter in och ut mellan uppdrag i riksdag, regering, påverkansfirmor och välfärdsbolag. Alla dessa människor som först skriver lagar som möjliggör handel med utbildning och som därefter ordnar aktieportföljer i bolag som har som affärsidé att göra vinst på sänkt lärartäthet, minskade skolgårdar, nerdragen elevhälsa och indragna skolbibliotek.


Det är vämjeligt – och efter att ha läst boken känner jag för att skrika: jag anklagar er! Ulf KristerssonGöran PerssonGunnar HökmarkPeje EmilssonPer Egon Johansson, Carl Bildt, Lotta Edholm och alla ni andra – ni är politikens dödgrävare och välfärdssamhällets strypare!

Ni skor er på barn genom att stjäla skattemedel och skapa en korrupt marknad som bara fungerar så länge som ni själva, den självgoda politikerklassen, garanterar dess existens. Vad är ni ens för liberaler, som inte vågar göra business på en riktig marknad? Det är ni som är klägget, så målande beskrivet av den utstötte socialdemokraten Juholt, och så skickligt avslöjat av Larsson och Plesner.

Hoppet står nu till just detta ursinne, detta djupt kända förakt som faktiskt går bortom ideologi. För det Larsson och Plesner visar är att det också bland högern växer ett missnöje och en ilska inför det organiserade rofferiet. Låt oss hoppas att en anständighetens allians snart kan vinna över klägget, en gång för alla.

Våldets medicinska och psykosociala konsekvenser

2 May 2023

Att utsättas för våld kan bidra till ökad risk för olika former av psykisk och fysisk ohälsa, både på kort och på lång sikt. Våld kan ge upphov till akuta skador som kräver sjukvård, men också leda till bland annat kroniska smärtor, ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom. 

I befolkningsundersökningen "Våld och hälsa" var det betydligt vanligare att de tillfrågade kvinnorna och männen uppgav symtom på depression och riskbruk av alkohol om de också svarade att de hade utsatts för allvarligt våld. De uppgav också oftare kroppsliga symtom som huvudvärk, smärta i axlar eller nacke, yrsel eller återkommande tarmbesvär jämfört med dem som inte varit utsatta. Det var även flera gånger vanligare att uppge symtom på posttraumatiskt stressyndrom och självskadebeteende. 

Grövre våld leder till kroppsskador som går att beskriva och dokumentera. Skadorna består vanligtvis av blåmärken av olika slag, ofta placerade så att de går att dölja med klädseln. Frakturer och tandskador förekommer i några procent av fallen, liksom hjärnskakning. Ofta stämmer inte skadornas utseende med beskrivningen av hur de uppstått. Personal inom hälso- och sjukvården kan då fatta misstankar om misshandel.

Publikation: "Brott i nära relationer" Brottsoffermyndigheten 2014, fulltext i kunskapsbankens databas

I en norsk studie sökte cirka 13 procent av de misshandlade kvinnorna vård men ytterligare drygt knappt 12 procent angav att de egentligen borde ha gjort det.

Publikation: "Vold i parforhold – ulike perspektiver" Norsk institutt for by.- og regionforskning 2005, fulltext i kunskapsbankens databas

 

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD

Personer som utsatts för våld i nära relationer kan uppleva allvarliga psykiska stressreaktioner med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som en relativt vanlig följd. 

PTSD är ett allvarligt och långvarigt ångesttillstånd som kan uppstå efter traumatiska upplevelser. Det yttrar sig på olika sätt, men har alltid inslag av tre typer av psykiska symtom: återupplevande, undvikande av det som påminner om händelsen och överspändhet. 

Symtomen vid PTSD liknar dem som förekommer vid en akut stressreaktion. Skillnaden är att en akut stressreaktion per definition pågår som längst fyra veckor. Människor som lider av PTSD till följd av våld uppvisar påtagligt sämre livskvalitet än genomsnittsbefolkningen.

 

Andra symtom på våldsutsatthet

Att leva i en våldsutsatt relation ger även ohälsa av annat slag. Det finns ett stort antal vetenskapliga artiklar och systematiska litteraturgenomgångar som visar att utsatta personer ofta drabbas av både fysisk och psykisk ohälsa. 

Bland de fysiska symtomen kan nämnas att mag-tarmproblem är minst dubbelt så vanligt hos våldsutsatta kvinnor och män. Hos kvinnor som utsatts för våld och övergrepp i barndomen och i vuxen ålder är även kroniska smärttillstånd av gynekologiskt slag vanligare. Det kan handla om bäckensmärtor eller underlivsbesvär i form av vestibulit eller vaginism, med samlagssmärtor och kroniska smärtor i muskler.

Även ångest och depression är vanliga symtom bland våldsutsatta. I den svenska studien ”Slagen dam” uppgav nästan en fjärdedel av kvinnorna att de var deprimerade. Resultaten i en senare svensk studie visade att kvinnor som utsatts för fysiskt, sexuellt eller kontrollerande psykiskt våld oftare rapporterade symtom på depression än kvinnor som inte utsatts. I synnerhet var detta sant för kvinnor som utsatts för kontrollerande psykiskt våld. 

Publikation: "Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige: en omfångsundersökning" (Brottsoffermyndigheten och Uppsala universitet 2001) fulltext i kunskapsbankens databas

Avhandling: "Prevalence of intimate partner violence and its association with symptoms of depression; a cross-sectional study based on a female population sample in Sweden" (Göteborgs universitet 2017) fulltext i kunskapsbankens databas

Forskningsartikel: "Violence against women and consequent health problems: a register-based study" (Scandinavian Journal of Public Health 2003) fulltext i kunskapsbankens databas

Publikation: ""Jag visste inte att vården kunde hjälpa mig.” Om kvinnors utsatthet för våld i nära relationer i Region Stockholm" (Region Stockholm 2022) fulltext i kunskapsbankens databas

Mitt arv

30 Apr 2023

Man säger att redan i barndomen, så möter vi människor, som kommer att prägla oss för resten av våra liv. Dessa människor blir våra förebilder och inspirationskällor. Min stora förebild och inspiration är min farmor och hennes öde, liksom hennes skarpa intellekt och medvetenhet. Även min pappa räknar jag också som en helt avgörande förebild.

Mitt liv har ända sedan barndomen varit politik och social medvetenhet, där jag tidigt lärde mig de sociala orättvisorna, framförallt att människor föds med ett socialt arv. Så redan i födelse ögonblicket försvinner jämlikheten. Särskilt stora var skillnaderna när min farmor levde och när min pappa var barn. 

Min farmor blev änka tidigt, och hon hade sju barn att ensam försörja och fostra. Hon gjorde detta med bravur, men priset för hennes stora ansvar, blev också tidigt en sviktande hälsa. Hon fick också stå tillbaks när det gällde hennes intellektuella kapacitet, detta då jag minns min farmor som en av de skarpaste intellekt jag mött. Hon hade inte den förmånen att kunna utveckla hennes begåvning och framförallt hennes analytiska och samhällsriktiga analyser. 

På våra släktsammankomster, som var både stora och bullriga, samlades många syskon kring farmor och diskuterade pasionerat politik. Jag kommer ännu ihåg hur jag hellre lyssnade på deras politiska samtal, än lekte med mina kusiner. 

På min pappas sida har politiken alltid varit närvarande i vardagen, som säkerligen är ett raktsigande arv ifrån min farmor. Pappa lärde mig allt om politik redan som barn, man kan säga att jag levde och andades politik från väldigt tidig ålder.  Pappa överförde sin sociala medvetenhet till mig, han gav mig också tron att allt var möjligt. Han öppnade mina ögon för orättvisorna i samhället , men mest av allt gav han mig verktyget att tro på mig själv och lät mig förstå att kunskap är makt.

Så på min väg genom livet, har de flesta valen varit politiska och jag blev än mer radikal än min farmor och min kära far. Men mest av allt, har alla mina yrkesval handlat om att jobba mot sociala orättvisor och utsatthet. Men många tragedier har hindrat mig. 

Men B K R O Kraft Force, Barn och Kvinnorätts Organisationen Kraft Force, är mitt arv till världen, och mitt sätt att slåss mot orättvisorna och att ta de utsattas sida. 

- Detta hade aldrig varit möjligt utan min farmor och pappa. Vad jag än gör, var jag än befinner mig i livet, kommer alltid min farmor och min pappa att vara mina moraliska och inte minst politiska kompasser.

 

A-A-B

 

www.bkrokraftforce.me

www.diversity.name

Rätten till ett värdigt liv

26 Apr 2023

Sverige har blivit ett alltmer ojämlikt land. Resultatet av politiska beslut som spätt på klasskillnaderna och underlåtenhet att möta problemen är att landet dragits isär och är på väg att gå sönder. 

Vi bor i dag i ett land som kan karakteriseras som såväl ett paradis för miljardärer som ett helvete för den som är fattig. De som upplever denna fattigdom kämpar varje dag för att kunna ge sina barn näringsriktig mat, ha råd med fritidsaktiviteter och semester och för att förhindra att kronofogden knackar på dörren eller hyresvärden kommer med en uppsägning av kontraktet. 

Det handlar om hundratusentals människor som avstår från tandläkarbesök och mediciner av ekonomiska skäl. Det handlar om gamla med usla pensioner, det handlar om människor i tidigare eller aktivt beroende, det handlar om långtidssjukskrivna som bestraffas för att de inte kan arbeta, det handlar om personer med funktionsnedsättning vars ersättningar och rättigheter ständigt ifrågasätts och det handlar om flyktingar och asylsökande som förväntas överleva på 71 kronor per dag.

Samtidigt ifrågasätter en del högavlönade debattörer förekomsten av fattigdom i Sverige. ”Ingen svälter i Sverige” brukar de säga. Därmed förminskar de problemet med fattigdom så länge inte svält förekommer. Själva ifrågasättandet av fattigdomen leder till att alla som lever i ekonomisk utsatthet beläggs med skam. 

Vi hör varje dag om att skolbarn inte får tillräckligt med mat hemma och att fler därför äter mer i skolan. Särskilt tydligt är detta på fredagar och måndagar eftersom helgen innebär hunger. 

Barn drabbas – som så ofta – hårdast. Att gå hungrig och behöva använda urvuxna kläder är en sak, att inte ha råd att vara tillsammans med kompisar en annan. Nästan alla fritidsaktiviteter kostar pengar och inte ens skolan är fredad från avgifter trots att det är förbjudet i lag att ta ut avgifter för skolgång. Men när klassen ska åka på utflykt och alla förväntas bidra med ett par hundralappar blir följden att fattiga barn tvingas sjukskriva sig för att slippa betala. 

Nu diskuteras dyrtiderna, inflationen och de skenande livsmedelspriserna. Sällan har vi väl sett så lite av politisk handlingskraft. Och när politiska beslut väl fattas så innebär de snarare att problemen förvärras. Förstår inte de styrande att försämringar för vuxna arbetslösa leder till svårigheter för den arbetslöses barn? Fattar de inte att fattiga föräldrar ger traumatiserade barn? Var beslutet att införliva FN:s barnkonvention i svensk lag bara ett sätt att dölja hur lite som görs? 

Mycket skulle kunna göras. Till exempel höja barnbidraget, det är träffsäkert och lätt att administrera och ger direkta effekter för barnfamiljernas ekonomi. 

Förbättringar kan göras för samtliga pensionärer med låg pension till exempel genom en höjning av garantipensionen. Eller se till att bostadsbidraget höjs i takt med kostnadsökningarna. Dagens höjda hyresnivåer riskerar att leda till massvräkningar som också kommer att drabba många barn. 

Höj den skamligt låga ersättningen till flyktingar och asylsökande.  

Att erbjuda skolfrukost till barn och ungdomar skulle ge bättre studieresultat och ge en välkommen avlastning för fattiga hushåll. Barn ska inte tvingas börja skoldagen hungriga. 

Sjuk- och aktivitetsersättningen – som förut kallades förtidspension – innebär en politiskt beslutad fattigdom som drabbar hundratusentals vuxna som tvingas leva på som mest 11 190 kronor i månaden. 

 Vi organiserar människor för att förbättra våra  villkor och bekämpa orättvisor. Att det i Sverige i dag jämsides med fattigdomen finns cirka 600 personer som var och en har en förmögenhet som överstiger ett tusen miljoner kronor är ett exempel på hur utvecklingen i Sverige gått fel under många år. 

Rätten till ett värdigt liv gäller inte alla i Sverige i dag.

 

www.sverigesmangfald.site

www.diversity.name

www.bkrokraftforce.me

 

 

Åskådare

3 Apr 2023

När blir vi åskådare? Varje samhälle har sitt eget regelsystem, det som brukar kallar normer. Samhällets, gruppens och individens normer har stor betydelse för hur människor beter sig i olika situationer.

En sak är säker: Att vara åskådare är inte samma sak som att vara neutral. Med din tystnad skickar du signaler till både offer och förövare. Åskådaren kan öka offrets känsla av utsatthet. Samtidigt kan förövaren tolka åskådarens passivitet som ett tyst medgivande.

Faktum är att ju fler som ser på, desto mindre troligt är det att du eller någon annan gör något. Du ser någon utsättas för övergrepp, bli misshandlad eller mobbad. Chansen att du ingriper är minimal. Kanske tror du att just du har civilkurage när det verkligen gäller? Historien visar tyvärr att du förmodligen, liksom de flesta andra, helt enkelt är för feg.

Vi talar många gånger och även ibland sjunger om, att Sverige har blivit kallt, detta är tyvärr den bistra sanningen. Det handlar mest om att "man skall sköta sig själv och skita i andra." Vi såg det tydligt under pandemin, när människor var ute och rörde sig, trots att man ibland var smittad. Mötande personer med svaga immunsystem kunde det få dödliga konsekvenser... Naturligtvis hjälpte det till att vi hade en vag och urusel pandemipolitik. 

Men hur fungerar annars vårt civilkurage? Ger vi verkligen alltid en hjälpande hand till exempelvis  någon som blir misshandlad på gatan? Ingriper vi alltid när en medmänniska behöver oss? Var är vårt civilkurage, när det gäller att protestera mot elpriserna och matpriserna osv? Människor lever alltmer under existensminimum till följd av de skyhöga el och matpriserna, i reportage i tidningar säger barnfamiljer, att föräldrarna hoppar över någon måltid varje dag för att barnen skall få äta sig mätta. Men alla barn är inte förunnade att kunna äta sig mätta. 

Hade det varit nere i Södra Europa, hade man aldrig accepterat varken el eller matpriserna, man hade gått man ur husen och ut på gatorna och torgen och protesterat...

Men i Sverige finner man sig i det mesta, man låter sina barn gå hungriga och man accepterar att elpriserna försätter vanliga människor i konkurs...

I Sverige dödas varje år kvinnor av våld i nära reationer, många av dessa sökte kontaktförbud, men som avslogs av åklagare. Just för att man inte ansåg att hotet var tillräckligt stort. Fortfarande är kvinnovåld en farsot i det svenska samhället och ännu har vi inga lösningar på det. Fortfarande är det ett gigantiskt systemfel. 

Vad behövs för att människor skall engagera sig, vad krävs för att vara en god medmänniska och stå upp för varandra? Vi måste våga ta tillbaka vårt civilkurage. 

Jag vågar, gör du?

 

A-A-B

 

www.diversity.n.nu

www.bkro.eu

www.bkrokraftforce.me

www.sverigesmangfald.site

 

 

Likheter mellan invasionerna av Irak och Ukraina

20 Mar 2023

 

För 20 år sedan gjorde George W Bush samma fatala felkalkyl som Vladimir Putin i dag. Han startade ett olagligt krig helt i onödan med fruktansvärda konsekvenser. Mycket talar för att Bush invasion av Irak formade Putins beslut att angripa Ukraina.

Precis som Rysslands invasion av Ukraina så byggdeGeorge W Bush upp sitt krig under lång tid. Han lät sin utrikesminister Colin Powell i FN:s säkerhetsråd presentera vad som påstods vara bevis för att Iraks diktator Saddam Hussein skaffat sig massförstörelsevapen.

Men när världen inte lät sig övertygas att godkänna en invasion satte Bush istället ihop en koalition av villiga länder. Storbritanniens Tony Blair hoppade på tåget trots omfattande protester på hemmaplan.

In i det sista försökte världen stoppa den amerikanska invasionen. Svenske nedrustningsexperten Hans Blix skickades till Irak för att tillsammans med ett stort antal vapeninspektörer hitta bevis för att det fanns massförstörelsevapen i Irak. Han hittade inga.

Men George W hade redan bestämt sig. Till slut var kriget oundvikligt. Men lika orättfärdigt och onödigt som Putins invasion av Ukraina.

Precis som Putin i dag hade Bush tänkt sig ett blixtkrig. De amerikanska trupperna skulle rulla in över Irak, störta den avskydde diktatorn och mötas av folkets jubel.

Men precis som Putin hade han fel. Visserligen deklarerade Bush ”Mission accomplished” efter sex veckor. Sanningen var snarare att kriget precis hade börjat.

2011 började USA dra sig tillbaka efter att 4 500 amerikanska soldater stupat och irakier i hundratusental avlidit av krigets följder med brist på mediciner, mat, el och rent vatten.

Istället för att bekämpa islamistisk terrorism lade Bush grunden för terrorgruppen al-Qaidas verksamhet i Irak som sedermera blev Islamiska Staten.

Irak blev inte det demokratiska skyltfönster mot arabvärlden som Bush hade tänkt. Snarare ett avskräckande exempel.

Bushs lögnaktiga motivation för kriget både retade och inspirerade Vladimir Putin. Han, och många med honom, undrade hur det kunde komma sig att det var ok för USA att utan FN:s godkännande invadera ett annat land och byta ut dess ledare.

Samtidigt var det sannolikt här ett frö såddes i Putins hjärna. Möjligheten att Ryssland kunde göra precis samma sak som USA. Invadera ett annat land för att tillvarata sina egna nationella intressen. Eller som i Bush fall; störta en ledare som hämnd för att hans pappa, Bush den äldre, inte ville slutföra jobbet under det av FN sanktionerade Gulfkriget 1991 för att kasta ut Irak ur Kuwait.

Bortsett från att störta Saddam nådde George W inget av USA:s strategiska syften. Istället för att skapa ordning i oljelandet Irak utbröt totalt kaos. Istället för att bygga en stabil demokrati släppte USA loss de sekteristiska konflikterna mellan sunnimuslimer, shiamuslimer och kurder.

USA:s ärkefiende Iran har i dag ett stort inflytande i Irak där politiskt kaos fortfarande råder även om säkerhetsläget är något bättre än under de många år USA hade tiotusentals soldater stationerade i landet.

Putin verkar inte ha lärt sig något av Bushs misstag. Snarare har han successivt bestämt sig för att Ryssland har rätt att agera militärt när man anser sina nationella intressen hotade.

Han tyckte sig få nya bevis för att västvärlden agerar som den vill när man utnyttjade beslutet i FN:s säkerhetsråd att inrätta en flygförbudszon över Libyen 2011 till att störta diktatorn Moammar Gaddafi. FN hade bara sagt ja till att förhindra att Gaddafi genomförde ett folkmord på sig egen befolkning.

 

Putins mål med invasionen i Ukraina var inte att skapa ett demokratiskt skyltfönster i sitt grannland. Istället att hindra att ett sådant etablerades vid Rysslands gräns.

Men rent principiellt finns det många likheter mellan George W:s invasion av Irak och Putins dito av Ukraina. Tyvärr banade Bush folkrättsvidriga agerande vägen för Putins invasion.

Irak lever fortfarande med konsekvenserna av Bush beslut. Ukraina och Europa kommer att få leva med följderna av Putins orättfärdiga krig minst lika länge.

 

Fakta Vladimir Putins karriär

Vladimir Putin växte upp i Sankt Petersburg, och rekryterades som 23-åring till den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB.

Han kom till Moskva 1996 och arbetade i presidentadministrationen. 1998 blev han chef för nya säkerhetstjänsten FSB, året därpå premiärminister.

Dåvarande presidenten Boris Jeltsin utsåg Putin till sin efterträdare, och då Jeltsin plötsligt avgick 31 december 1999 fick Putin ta över som president.

Putin har därefter omvalts med starkt stöd, men mellan 2008 och 2012 gjorde konstitutionen det omöjligt för honom att ställa upp i presidentvalet. Hans efterträdare, Dmitrij Medvedev, fick kliva in som president och Putin blev premiärminister. Samtidigt genomfördes författningsändringar så att Putin kunde återväljas, vilket han gjordes 2012.

Putin har kallat Sovjetunionens sammanbrott för 1900-talets största geopolitiska katastrof. Han har också aktivt strävat efter att göra Ryssland till en stormakt. Han har också motverkat Europeiska unionens och Natos utvidgning till länder i Östeuropa.

Putin vann presidentvalet 2018, och har sedan dess sett till att ändra konstitutionen så att han kan sitta kvar som president i ytterligare två mandatperioder.

(Källa: Nationalencyklopedin)

 

 

Den internationella kvinnodagen 2023

8 Mar 2023

Idag är det den internationella kvinnodagen, det är en dag av stor betydelse för många kvinnor världen över. För faktum är att vi kvinnor alltid fått kämpa för våra rättigheter, för vi lever i männens värld. Vi får aldrig glömma de djärva kvinnorna som gick före oss, och som lade grunden för ett rättvisare och jämställt samhälle världen över. 

När jag tittar tillbaks på min mormor och farmor, ser jag kvinnor som fick kämpa hårt i männens värld. Min mormor kämpade sig till ett bra jobb, som inte var en självklarhet när man kom ifrån arbetarklassen och med detta så möttes hon också av typiska fördomar, som om hon använde sitt utseende eller att hon även gått sängvägen för att få framgång. Min mormor vågade vara annorlunda och vågade i alla lägen vara sig själv. Kanske till stor del för att hennes föräldrar uppfostrade henne så och gav henne modet. Men än idag kan jag höra kommentarer om min mormors resa, inte vänligt utan fördomsfullt. Själv skrattar jag åt hatarna och jag omfamnar varje dag min mormors mod att vara sig själv. För hon brydde sig inte alls om de normgivande könsrollerna. 

Min farmor var intelligent som få, stark och orädd. Men fångad i ett orättvist öde, där hon blev änka tidigt och fick ensam uppfostra sju barn. Hon hade ryskt påbrå, vilket gjorde att hon fastnade ännu mera i fällan av både fördomar och diskrimineringar. För hennes prioritering var först och främst alltid hennes barn. Vilket också gjorde att hon tvingades acceptera villkoren i männens värld. 

Men jag kommer ihåg min farmor som alldeles bländande och storslagen. Hennes intellekt var som en ocean, allt kunde hon och allt var hon. Det var min farmor som lärde mig politik och gav mig intresset för politik och även samhällsdebatten. Det var min farmor som gjorde mig medveten om socialismen och feminismen. Hon gav mig också arvet att alltid stå på de svagas och utsattas sida. Så sannerligen gav min kära farmor mig hela världen. 

Så många gånger går mina tankar till min farmor, och det är med sorg jag känner att hon aldrig fick den chansen att utveckla sig till sin fulla potential. Hon blev ett offer i det patrikata systemet. Men vilken kvinna, min stora förebild!

Min mamma var en kvinna av sin tid, med sextio och sjuttiotalets frigörelse. Hon var sanneligen en stark och modern kvinna, men i vissa fall betydligt mer traditionell än sin egen mamma. Ibland har jag tänkt att min mormors liv påverkade min mamma att bli lite mer konservativ. Tyvärr hann aldrig min mamma att bli gammal, men hennes stora avtryck är den enorma kärleken och empatin hon hade för alla människor. Tveklöst berörde min mamma många människor, jag förstod tidigt att hon inte bara var familjens medelpunkt utan att hon hade den effekten på många människor. Det blev ödsligt och tomt den dagen mamma lämnade jorden.

Som jag ser det , är medvetenhet en resa som skapar ett mönster genom flera olika generationer. Min medvetenhet har jag fått genom min släkts resa och erfarenheter genom deras liv. På samma vis kommer mina döttrar att ärva mina erfarenheter, men ställningstagandet är deras eget. Jag vet heller inte vilken betydelse mitt liv kommer att ha för dem i deras ställningstagande. 

Men en sak vet jag, mitt liv präglas av kamp på många olika plan. För mig är kampen lika naturlig som att andas, mitt liv har präglats av feminismens tankar liksom socialismens ideal. Men det har mest av allt handlat om att vara de svagas röst. 

Det är min absoluta öertygelse, att feminismen fortfarande har många kamper kvar och lång väg att gå. Att det är stor skillnad på feministiskt arbete och jämställdhet. I vårt land vill vi gärna påstå att vi kommit långt i vårt arbete för jämställdhet, samtidigt har vi familjerätterna som strävar att tilldöma gemensam vårdnad även när våld förekommer. Vi har kvinnojourerna vars finansiering grundas på de kommunala bidragen, vilket gör att kvinnojourerna därmed har anmälningsplikt gentemot de hjälpsökande  våldsutsatta kvinnorna med barn som söker deras hjälp.

Så sannerligen har vi lång väg att gå, men tillsammans är vi starka. Varma gratulationer på den internationella kvinnodagen! Det är en dag att känna stolthet över att vara kvinna.

A-A-B

/0ec2dac8-4c2d-43aa-a212-fcd2b6fa2ff9.jpg

Vierge moderne

Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum.
Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut,
jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol...
Jag är ett nät för alla glupska fiskar,
jag är en skål för alla kvinnors ära,
jag är ett steg mot slumpen och fördärvet,
jag är ett språng i friheten och självet...
Jag är blodets viskning i mannens öra,
jag är en själens frossa, köttets längtan och förvägran,
jag är en ingångsskylt till nya paradis.
Jag är en flamma, sökande och käck,
jag är ett vatten, djupt men dristigt upp till knäna,
jag är eld och vatten i ärligt sammanhang på fria villkor...

// Edith Södergran

 

www.bkrokratforce.me

www.bkro.eu

www.bkrobarn.eu

www.sverigesmangfald.site

 

Feminism och jämställdhet

7 Mar 2023

Över hela världen har kvinnor och tjejer mindre makt än män – ekonomiskt, politiskt och över den egna kroppen. Det betyder inte att kvinnor och tjejer är det svagare könet, utan att kvinnors och tjejers position i samhället är svag.

Jämställdheten berör inte bara kvinnor som individer, utan är en förutsättning för en demokratisk, rättvis och hållbar utveckling i världen. Sida pekar exempelvis på studier som visar samband mellan ökad jämställdhet och minskad fattigdom.

FN:s kvinnokonvention, Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, trädde i kraft 1981, och i början av 2000-talet antogs åtta mål, de så kallade milleniemålen, för att utrota fattigdomen i världen till år 2015. Två av delmålen är jämställdhet mellan könen och minskad mödradödlighet.

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Mål 5 är att uppnå jämställdhet och alla flickors och kvinnors egenmakt.

Huvudmålet har 9 delmål. Här är de tre första:

 1. 5.1 Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.
 2. 5.2 Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.
 3. 5.3 Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.

Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Regeringen har satt upp sex mål för att nå dit:

 1. En jämn fördelning av makt och inflytande
  Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
 2. Ekonomisk jämställdhet
  Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
 3. Jämställd utbildning
  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
 4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
 5. Jämställd hälsa
  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
  Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Utifrån det sjätte delmålet har regeringen med stöd i riksdagen tagit fram en Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Enligt UN Women är våldet mot kvinnor och flickor ”en av de mest utbredda kränkningarna av mänskliga rättigheter i världen”. Så länge det pågår kan inte rättvisa mellan män och kvinnor uppnås. Våldet tar sig uttryck genom allt från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld till människohandel, tvångsgifte och påtvingade graviditeter. 

UN Women har visat att kvinnors sysselsättning och möjlighet att äga mark är centralt när det gäller avskaffandet av våldet. När kvinnor har sin egen inkomst har de mer att säga till om och kan vara mindre utsatta för våld i hemmet. Women for Women International har också visat att det könsrelaterade våldet ökar i konflikter och att våldet mot kvinnor är ett av de största hindren för utveckling och fred. Även FN:s resolution 1820 erkänner att sexuellt våld används som krigsstrategi och att det kan försvåra arbetet för säkerhet och fred.

Ekonomisk makt, politisk makt och makt över den egna kroppen hänger samman. Mäns våld mot kvinnor är inte ett isolerat område utan berör hela samhället, över hela världen. Att arbeta för jämställdhet är därför avgörande för att avskaffa mäns våld mot kvinnor. Detta betonas särskilt i Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. 

B K R O Kraft Force

www.bkrokraftforce.me

www.bkro.eu

www.sverigesmangfald.site

← Äldre inlägg

Välkommen

Välkommen till

Sveriges Mångfald

www.sverigesmangfald.site

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Som är den politiska

grenen av 

B K R O 

Kraft Force

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Besök gärna också 

www.diversity.name

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

Facebook

Nyhetsbrev

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)