Blogg

Sida 2

RSS

Regeringens arbete mot kvinnovåld

3 Mar 2023

 

Statsminister Ulf Kristersson presenterade på torsdagen regeringens krafttag mot kvinnovåld. Han underströk även att kvinnovåldet är ett lika allvarligt som gängkriminaliteteten. Det glädjer oss på B K R O att statsministern tar allvarligt på kvinnovåldet och att åtgärderna som regeringen tänker införa är kraftiga!

Ett kontaktförbud ska kunna tvinga en kvinnomisshandlare bort från en hel kommun – med fotboja som kontroll. Samtidigt ska polisen få större befogenheter och kunna bryta sig in för att meddela kontaktförbud, när regeringen nu satsar hårt mot kvinnovåld.

– Våldet mot kvinnor är precis lika allvarligt som gängbrottsligheten och borde få minst lika mycket uppmärksamhet från polisen och lagstiftarna, säger statsminister Ulf Kristersson.

– Varje år mördas ett femtontal kvinnor i nära relationer, och vi vill nu stärka skyddet för kvinnor och barn som utsätts för hot och våld, säger statsministern. Han fortsätter:

– Det finns skäl till att kontaktförbud existerar, och det här är män som är farliga för de kvinnor som de misshandlar, eller de barn som riskerar att misshandlas igen. Kontaktförbud är extremt viktigt och då ska de efterföljas också, vi vill till exempel kunna utvidga området som kontaktförbudet kan gälla, så att kvinnan kan vara säker.

Ett konkret förslag är att polisen ska kunna göra husrannsakningar för att delge kontaktförbud, som ju inte börjar gälla förrän de delgetts. I dag finns inget verktyg för att delge det till någon som man inte får tag på. Om personen till exempel inte öppnar dörren när polisen knackar på kan polisen inte ta sig in till personen.

Ytterligare ett nytt förslag gör gällande att kontaktförbudet även ska gälla under rättegångar.

– Det ska vara trygga rättegångar där kontaktförbudet gäller under själva rättsprocessen, så kvinnan inte ska kunna bli hotad där, säger Ulf Kristersson.

Statsministern vill också se över möjligheterna till hårdare straff och obligatorisk häktning för grov kvinnofridskränkning. – Vi tycker att dessa brott är precis lika allvarliga som den grova gängbrottsligheten, men den tar mycket mindre uppmärksamhet i fråga, eftersom den inte sker under lika spektakulära former.

 

Regeringens nya förslag för att hindra kvinnovåld

• Vill kunna utöka möjligheten att öka området för ett kontaktförbud, till att exempelvis kunna gälla en hel kommun och övervakas med fotboja.

• Vill att kontaktförbud, med eller utan villkor om elektronisk övervakning, ska kunna användas som skydd i en rättsprocess där brottsoffer eller vittnen riskerar att utsättas för våld eller hot.

• Polisen ska kunna använda husrannsakan för att kunna delge kontaktförbud.

 

(www.bkro.eu)

Väldigt kort om rasism

2 Mar 2023

 

Rasism är en teknologi som:

- Klassificerar människor i särskilda kollektiva enheter. Kalla det raser, kulturer, etniciteter, folk eller närbesläktade begrepp, som tillskrivs nedärvda essenser och särdrag.

- Inordnar dessa enheter på en skala mellan polerna av värdefullt och värdelöst liv.

- Skapar och upprätthåller en ojämlik fördelning av status, privilegier, resurser, möjligheter och rättigheter till dem som associeras med de föreställda enheterna.

- Positionerar människor i enlighet med logiken att var sak ska vara på sin plats.

- Naturaliserar den ordning som teknologin etablerar.

- Bevakar de gränser som teknologin skapat och premierar.

EUs dödliga gräns

2 Mar 2023

 

De minst 62 döda migranter som spolades upp på en strand i Italien i helgen är inte den sista tragedin som utspelas i Medelhavet. Sedan 2014 har minst 25 000 människor drunknat vid världens förmodligen dödligaste gräns. Den in i EU. Med en ny invandringsfientlig regering i Italien blir det värre innan det blir bättre.

 

Scenerna på den sönderslagna båten och de dödas tillhörigheter flytande i de höga vågorna känns sorgligt bekanta. Så här har det hållit på i åratal medan de ansvariga fortsätter diskutera vems fel det är.

Är det flyktingsmugglarnas som organiserar resorna och tar hutlöst betalt av fattiga människor som flyr krig eller drömmer om ett bättre liv i Europa?

Den aktuella båten sägs komma från Izmir i Turkiet och uppges ha haft så många som 200 flyktingar ombord från länder som Afghanistan, Pakistan, Iran och Somalia. Bland de döda finns minst tolv barn. Ett 80-tal överlevande lyckades ta sig i land.

Sedan Europa började beslagta fartygen har smugglarna börjat använda enklare och billigare farkoster, ofta gummibåtar eller usla träbåtar, som de lastar till bristningsgränsen. Allt för att krama ut några extra dollar från sin kriminella verksamhet.

De måste ha känt till de svåra väderleksförhållandena när de skickade ut båten. Men eftersom de redan fått betalt är det ingen katastrof om deras kunder inte överlever.

Eller är det Italeiens fel? Deras nya premiärministern Giorgia Meloni, vars parti Italiens bröder har nyfascistiska rötter, beklagade visserligen den tragiska händelsen men lovade samtidigt att hon ska göra allt hon kan för att sätta stopp för de farliga resorna.

För några månader sedan vägrade hon att låta ett fartyg fullt med flyktingar som räddats ute på Medelhavet att få anlöpa Italiensk hamn. Motiveringen var att Italien inte kan vara det enda landet som tar emot migranter som kommer sjövägen.

Efter omfattande munhuggning tog Frankrike till slut emot fartyget efter att flyktingarna tvingats tillbringa 15 dagar till havs, men anklagade samtidigt Italien för att bryta mot internationell rätt.

Vilket ansvar har EU? Det säger sig självt att det inte är rimligt att Italien, Grekland och Malta ska ta emot alla flyktingar och migranter som gör den farliga resan över Medelhavet. På något sätt borde bördan fördelas.

Men trots att EU försökt lösa den här knuten åtminstone sedan den stora flyktingkrisen 2015 har unionen misslyckats. Det är bara några veckor sedan EU-ledarna på ännu ett toppmöte hade migrationsfrågan på sitt bord. Men som så många gånger tidigare lyckades de inte enas på den kritiska punkten; Hur ska flyktingarna fördelas?

Den enda punkt där alla 27 medlemsländerna verkar vara eniga är att man ytterligare ska stärka EU:s yttre gräns och göra det svårare för flyktingar och migranter att ta sig in i EU.

Italien vill också försvåra för de hjälpfartyg från olika frivilligorganisationer som försöker rädda flyktingar i Medelhavet. För några dagar sedan infördes en ny lag som tvingar räddningsfartygen att gå in i hamn efter varje räddningsaktion istället för att stanna kvar till havs och leta efter fler hjälpbehövande innan de stävar mot hamn. Lagen fördyrar hjälpfartygens arbete och gör att de kan rädda färre. Brott mot lagen innebär böter i halvmiljon-klassen.

Skälet är att Italien anser att räddningsbåtarna i praktiken samarbetar med människosmugglarna som vet att undsättning finns att få ifall deras båtar kapsejsar. Därmed hjälper de smugglarna att hålla liv i sin affärsmodell.

2013 inträffade en uppmärksammad tragedi när en brand utbröt på ett fartyg med 500 flyktingar ombord när det befann sig utanför den italienska ön Lampedusa. 300 omkom. Dåvarande EU-chefen José Manuel Barroso och andra höga europeiska dignitärer reste till ön och lovade att en liknande tragedi "aldrig mer skulle få inträffa". Men det är precis vad det gjort. Inte en gång utan många gånger. Månad efter månad. År efter år.

Den internationella migrantorganisationen, IMO, uppger att minst 25 000 människor drunknat eller försvunnit till havs sedan 2014. Det är nästan 3 000 människor per år. Det är som ett osynligt krig som pågår.

De som får betala priset för att EU inte kan hitta någon lösning på migrationsfrågan är de fattiga och utsatta människor som söker en fristad eller ett bättre liv i Europa. Först får de betala smugglarna för överfarten och sedan med sina liv om de drunknar i Medelhavet.

Eus mest dödliga gräns går med andra ord i Medelhavet.

Matpriserna är ett hot mot samhället

13 Feb 2023

 

Att läsa tidningarnas ekonomisidor är som att följa en bilkrasch i realtid. Alla kan se vad som håller på att hända, men ingen reagerar. Matpriserna fortsätter att rusa, fyra gånger fler varslas än för ett år sedan och årsskiftets höjning av ersättningar från Försäkringskassan urholkas redan av prisökningarna. Var femte svensk tvingas ta av sparpengarna för att betala familjens mat.

Samtidigt gör bankerna rekordvinster. Vi får betala mer för våra bolån, men får inte högre ränta på våra sparkonton. Bankdirektörerna tycker att det är helt i sin ordning.

Riksbanken räntan igen. Det mesta talar för att den nye chefen Erik Thedéen gör precis som kollegan på Europeiska centralbanken, Christine Lagarde, och skruvar upp styrräntan med ytterligare en halv procent. Många experter har varnat för vad det kan göra med ekonomin. Vi vill varna för vad det kommer att göra med svenska familjer. Det är dags att börja prata om en matpriskompensation.

Konsekvenserna av den ekonomiska krisen är inte jämnt fördelade. Storbolagens chefer kan räkna hem sina bonusar och företagens ägare förväntar sig utdelning precis som vanligt. Samtidigt sjunker vanliga anställdas reallöner och människor förlorar jobbet. 

Hårdast drabbas de som redan har det svårast att få vardagsekonomin att gå ihop. Det gäller barnfamiljer i allmänhet, men speciellt ensamstående föräldrar.

2021 hade en tredjedel av alla ensamstående kvinnor med barn det myndigheterna kallar låg ekonomisk standard.  På svenska skulle vi säga att de är fattiga. Och det var långt innan dagens kris.

Man kan argumentera för att riksbankschefen bara gör sitt jobb. Nu måste regeringen och Elisabeth Svantesson göra sitt. Och just nu borde det inte vara att kompensera så många som möjligt, som med elprisstödet. Antagligen skulle det bara tvinga fram ännu högre räntor.

Det viktigaste Svantesson kan göra nu är att ge dem som har det svårast en chans att ta sig igenom krisen. 

SD inte maktfaktor gällande invandringen.

25 Jan 2023

Gång på gång utlovar Jimmie Åkesson ett paradigmskifte där invandringen till Sverige ska minska till så nära noll som möjligt.Internationella erfarenheter talar för att han får mycket svårt att nå det målet de närmaste åren. Vad händer med väljarnas stöd om SD inte kan leverera i sin hjärtefråga?

Nästan alla partier har närmat sig SD:s syn att Sverige ska föra vad som brukar kallas en stram invandringspolitik. Det är knappast längre en kontroversiell åsikt om man inte lyssnar till några av småpartierna. I migrationsfrågan representerar den nya borgerliga regeringen vad en majoritet av svenskarna numera anser. Med andra ord borde det vara enkelt för SD att leverera på sin viktigaste fråga trots att de inte sitter i regeringen.Om det inte vore för verkligheten.

Sverige har redan tagit emot över 50 000 flyktingar från Ukraina. Beroende på hur kriget utvecklas kan det komma nya stora flyktingströmmar från landet. Ju längre kriget håller på ju fler av de ukrainare som tagit sig till Sverige lär vilja börja nya liv här.

Eftersom de omfattas av EU:s flyktingdirektiv kan Sverige inte neka dem skydd. Oavsett hur många som kommer.

I slutet av förra året fattade migrationsverket ett beslut som fick förvånande lite uppmärksamhet. Man slog fast att alla kvinnor från Afghanistan har rätt att få uppehållstillstånd i Sverige om de söker asyl här.

I och med Migrationsverkets beslut blir Sverige ett extra attraktivt land för afghanska kvinnor.

De som beviljas uppehållstillstånd har samma rätt som andra att försöka få hit sina anhöriga. Även om regeringen skärper reglerna för anhöriginvandring lär det bli omöjligt att ens närma sig siffran noll.

Under 2022 fick drygt 20 000 uppehållstillstånd som anhöriga.

Jag har inte hört Jimmie Åkesson kommentera Migrationsverkets beslut men jag kan tänka mig att han inte applåderar.

Flyktingströmmar i världen är svåra att kontrollera eller förutse. De drivs av krig, naturkatastrofer och andra allvarliga händelser. Med tanke på vilken kaotisk situation världen befinner sig i för närvarande är det ingen vild gissning att flyktingströmmarna kommer att öka. Det gäller även ekonomiska migranter som mest drömmer om ett bättre liv.

Särskilt som människosmuggling numera är en mycket lukrativ internationell affärsverksamhet som den svenska regeringen har ännu svårare att komma tillrätta med än gängbrottsligheten.

Efter en minskning under pandemin stiger nu antalet migranter som tar sig över Medelhavet från Nordafrika till Europa. En del av dessa hamnar till slut i Sverige.

Även om Sverige försämrar sina villkor till EU:s miniminivå är det stor risk att tusentals flyktingar ändå söker sig hit.

Ett stort problem är att människor som söker asyl i Sverige men får avslag inte per automatik lämnar landet eller utvisas. En betydande del stannar kvar här illegalt och blir en del av det svenska skuggsamhället.

Men det krävs stora polisiära resurser för att hitta dessa människor. Sedan återstår problemet att få deras hemländer att ta emot dem.

Med tanke på hur ansträngt polisens läge redan är framstår det som osannolikt att regeringen på ett avgörande sätt kan försträka polisens arbete med att hitta människor som vistas i Sverige illegalt och lyckas utvisa dem. Det har provats av andra regeringar och till stora delar misslyckats.

Då har jag inte nämnt den allt större arbetskraftsinvandringen där slutresultatet inte sällan är att människor bosätter sig permanent i Sverige.

USA och Storbritannien är två exempel på länder där respektive regeringar velat få till en kraftig minskning av invandringen. Men trots att den politiska viljan att stoppa invandringen finns så fortsätter de asylsökande att strömma till. Donald Trump började bygga en mur mot Mexiko utan att det minskade inflödet. Även Joe Biden har med pandemin som svepskäl vidtagit åtgärder för att minska invandringen. Istället slås rekord i illegala invandrare som tar sig över gränsen från Mexiko.

Brexit röstades till stor del igenom baserat på ett missnöje med för stor invandring. Ett antal EU-medborgare har lämnat Storbritannien. Men den illegala invandringen fortsätter med oförminskad styrka trots att den konservativa regeringen vill införa ett system, där asylsökande skickas till Rwanda istället.

Bara fram till oktober förra året sattes nytt rekord i migranter som korsade Engelska kanalen i små osäkra båtar; 33 500.

Sveriges nya regering har bara suttit i några månader. Det är för tidigt att säga hur väl SD kommer att lyckas med sin nollvision. Men man kan väl säga att det inte ser särskilt ljust ut.

Frågan är i vilken utsträckning som SD:s väljare kommer att straffa partiet i nästa val om de misslyckas.

Tidöavtalet kränker grundläggande mänskliga rättigheter

9 Jan 2023

Tidöavtalet gör redan utsatta människor, ännu mera utsatta. Papperslösa människor kan inte längre få hjälp i den utsträckningen de tidigare kunnat få. Vi har bland annat en stor grupp papperslösa afghaner, som fått avslag på sina asylansökningar, och väntas på att skickas tillbaks, men man kan inte detta då det dels inte går några flyg dit och talibanregimen tar heller inte emot papperslösa.

Många av dessa papperslösa ungdomar vittnar om att man inte ens har råd eller möjlighet att äta mat varje dag, en afghansk kille berättar i Dagens ETC, att han äter mat tre dagar i veckan hos en välgörenhetsorganisation. De andra dagarna äter han endast om han hittar någon mat.  

Även rättigheten till vård som papperslös, är inte längre en självklarhet. Detta främst för att regeringen i Tidöavtalet föreslagit att myndigheter skall ha skyldighet att rapportera de papperslösa i sitt tjänsteutövande. Detta resulterar att papperslösa inte vågar söka vård. 

Rätten till tolk skall begränsas liksom de permanenta uppehållstillstånden skall omvandlas till tillfälliga. Visitationszoner skall också upprättas i utsatta områden, där vem som helst skall kunna visiteras. 

- Plötsligt har Sverige blivit ett rättsosäkert land, där det är okej att kränka de grundläggande mänskliga rättigheterna. Där papperslösa i Sverige blivit paria!

// Zelda

 

Ett Gott Nytt År 2023

31 Dec 2022

Sveriges Mångfald önskar alla medlemmar och läsare Ett Gott Nytt År 2023. Vi vill passa på att tacka för ert stöd , och det är en stor glädje att finna att många delar våra värderingar. Låt oss hoppas på ett bättre år 2023, ett fredligare år!

// Sveriges Mångfald

En ny regering som SD gjort möjlig

16 Oct 2022

8 Sidor - Det här vill regeringen göra 

 

TIDÖAVTALET

■ SD, L, M och KD säger sig vara ”överens om att ta ansvar för Sverige i ett gemensamt samarbete under mandatperioden 2022–2026.”

■ Man skriver att samarbetet ”ska lägga grunden för en långsiktigt hållbar samverkan, med syftet att genomföra reformer som löser de stora samhällsproblem Sverige har.”

■ I avtalet skriver partierna att ”alla frågor som samarbetet avser genomförs i gemensamma samarbetsprojekt” och att SD har ”fullt och lika inflytande över frågor i samarbetsprojekten på samma sätt som partierna i regeringen”.

■ I avtalet står det att partierna som ingår inte ensidigt ska samverka med andra partier i riksdagen ”i de frågor som direktiven till samarbetsprojekten omfattar”.

■ Samarbetsprojekten är fram till budgetpropositionen 2024 tillväxt och hushållsekonomi, kriminalitet, migration och integration, klimat och energi, hälso- och sjukvård, skola samt ”andra samarbetsfrågor”.

■ Efter budgetpropositionen kommer man besluta om nya projekt. Antingen samma eller nya. 

■ Ansvarig för respektive samarbetsprojekt är statsråd och statssekreterare fö de olika sakområdena.

 

Kommentar:

Det så kallade Tidöavtalet som ska reglera Kristerssonregeringens politik visade sig bli allt vad SD hade kunnat hoppats på. Avtalet innehåller en mängd systemförändrande åtgärder på bland annat det kriminal- och migrationspolitiska området.

Denna treparti regering hade inte varit möjlig om inte Sverigedemokraterna givit dem sitt stöd för att bilda regering. SD har också fått mycket viktiga poster i regeringskansliet. I avtalet skriver partierna att ”alla frågor som samarbetet avser genomförs i gemensamma samarbetsprojekt” och att SD har ”fullt och lika inflytande över frågor i samarbetsprojekten på samma sätt som partierna i regeringen”.

 

Vi är nog många som är förvånade över hur SD på så kort tid har accepterats av övriga politiska partierna, som vi tidigare påtalat, har det pågått en ideologisk orientering till SD under en tid. Redan när moderaterna och Reinfeldt förlorade regeringsmakten 2014, så började en ideologisk kursändring med allt större acceptans till Sverigedemokraternas sakfrågor.

Skillnaden blev markant, i jämförelse med Reinfeldts inkluderande samhällssyn till en alltmer begränsad migrationspolitik och till en generellt hårdare samhällssyn där man framförallt är inkluderande till Sverigedemokraterna. Nya partiledare och en ny grundval... Efter valet 2018, så kom även flera partier att orientera sig i denna riktning, tydligast var KD, men efter Björklund kom även liberalerna att orientera sig i den riktningen. Även socialdemokraterna har också begränsad invandring som en huvudfråga. 

Den nya trepartiregeringen fick procentuellt, Moderaterna 19,10, KD 5,34 och sist Liberalerna med 4,61. Tillsammans har den nya regeringen faktiskt mindre procent än socialdemokraterna tillsammans. Nya regeringen har tillsammans 29,05% och socialdemokraterna 30,33%. Så utan SD så hade inte denna nya regering kunnat ta form, inte undra på att Kristersson belönar dem nu. Man kan med fog påstå att blockpolitik verkligen är moderaternas bästa vän!

Men låt oss påminnas om vad SD är och vilka värderingar dom har och vad hela den nya regeringen med andra ord är accepterade till.

SD är i första hand ett invandringsfientligt och muslimfientligt parti. SD kan sägas ha en blandning av flera ideologier: en officiell, som representeras av partiledningen; en inofficiell, som då och då läcker ut från partiets slutna rum; och en ”vildvuxen” ideologi som frodas bland aktivister, gräsrötter och sympatisörer. Denna motsägelsefulla linje är ett resultat av de krafter som från olika håll trycker mot partiet: behovet av normalisering, de egna övertygelserna, och radikalismen i den miljö som utgör basen, som partiledningen typiskt sett tolererar eller till och med uppmuntrar, och endast undantagsvis markerar mot.

SD kallar sig sedan 2011 för ”ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn”. En mer korrekt beskrivning av deras officiella ideologi ur ett internationellt perspektiv är nationalkonservatism. Men inofficiellt, inom partiet och bland företrädare tycks det också finnas drag av mer extrem radikalkonservatism och etnonationalism.

Samtidigt uppvisar den ideologiska floran bland SD:s gräsrötter hela spektrumet från invandringsfientlig socialdemokrati till nazism. 

Konsekvent genom sin historia har SD velat stoppa, eller annars förhindra, invandring till Sverige. Detta är partiets enskilt viktigaste fråga. SD är också ett muslimfientligt parti som odlar en starkt islamofobisk kultur både inom och utanför partiets väggar. Motstånd mot islam har för SD ett egenvärde.

De traditionella högerpolitiska frågorna om lag och ordning, samt försvarspolitik, är områden där SD konsekvent försöker profilera sig genom en hård linje. På 2010-talet började SD att profilera sig som motståndare till tiggeri, med en politik och retorik färgad av antiziganism.

Även kulturpolitik är viktigt för SD, som menar att kulturen måste bli mer nationalistisk för att kunna främja social ”sammanhållning”. Politiken är en del av partiets assimileringstanke. 

Slutsatsen blir att rasismen normaliserats i svensk politik.

// Zelda Imani

Därför tror jag på Mångfald

4 Oct 2022

 

Jag har haft det stora privilegiumet att kunna resa runt i världen, att möta många olika kulturer och inte minst religioner. Detta har givit mig förståelse för att vi alla är olika och att dessa möten mellan oss människor berikar.

Jag har den största respekten för varje kultur och religion, vi är alla lika och ingen kultur, religion eller land är överordnad någon annans. Tyvärr finns rasismen i alla olika kulturer och i olika former. Människor är alltid rädd för det okända.

Mångfalden finns överallt, som musikstjärnor, akademiker, partiledare, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Bussförare, tågförare, receptionister, städare och lärare. Och så mycket mer naturligtvis.  

Människor som lever i samhällen där mångfalden flödar, lever i öppnare och rikare samhällen. Där också acceptansen för varandras olikheter är stor. Där mångfalden anses som rikedom, flödar också tron på mänskligheten. 

Sverige är ett stort och rikt land, och vi har gjort oss kända för att hjälpa människor som kommer från krig och förtryck. Av den anledningen måste vi bekämpa alla främlingsfientliga krafter. 

Jag vägrar att acceptera att misslyckad integrationspolitik tillsammans med en våldsspiral, skall förändra vårt lands acceptans till invandring. Sverige är för alla!

// Zelda 

En analys av valresultatet

17 Sep 2022

                                /wanderlust.jpg

Dagen efter valnatten har kommit, ljuset lyser klart och även valresultatet. Det blir med all sannolikhet ett regimskifte. Det ser ut som en ny regeringskonstillation, på svagaste möjliga grund kommer att ta form. En minoritetsregering ledd av Moderaterna, Liberalerna och KD. Där det är SD som faktiskt är garanten för att ens detta regerings underlag skall kunna formas. 

I den politiska debatten är det viktigt att alltid ha respekt för sina motståndare, för inom politiken så har sanningen, eller definitionen av sanningen två sidor. Detta beror nturligtvis på den politiska åskådningen som man har. Och under detta val så glömdes verkligen ideologin bort, det kom att handla om sakfrågor och indirekt även om rädsla.

Därför var alla politiska partier förlorare i år, utom SD. Även socialdemokraterna gick fram, trots en urusel pandemipolitik, och en misslyckad och stundtals förlamande politik gällande integrationen liksom inte minst rättsfrågorna. Man har inte lyckats bryta framförallt gängkriminaliteten. Men jag tror också att socialdemokraterna har kunnat hämta upp sig till viss del med bytet av partiledare. Det är min uppfattning att Magdalena Andersson är just vad socialdemokraterna behöver, hon blir en samlande och enande kraft och hon blir på många vis en landsmoder och känns inte minst statsmannamässig och är väldigt lätt att gilla. Hon har blivit allt det som socialdemokraterna verkligen behöver och jag är övertygad om att Magdalena Andersson är socialdemokartins andra chans... Det är bara beklagligt att inte Stefan Löfven avgick tidigare, för då hade socialdemokraterna haft en mycket större chans.

Moderaterna kom heller inte att göra det valet som man önskade, man blev inte ens det största partiet utan SD, därmed sagt kommer också en minoritetsregering att överleva enbart på stödet från SD. Frågan är, om verkligen SD kommer att nöja sig med att vara ett stödparti? KD gjorde heller inget bra val, och i SVTs valstudio menade Bush att dom valt att stå tillbaks till följd av Kristerssons regeringsalternativ. Detta var ytterst märkligt, då ett starkt regeringsunderlag hade mått bra av ett starkt valresultat även av KD. Moderaterna vann mycket på rättsfrågorna och folkets vanmakt gällande gängkriminaliteten. Men även det faktumet att Moderaterna alltid mer eller mindre varit hela det konservativa blocket. Även som politisk motståndare, har jag stor respekt för de konservativa värderingarna som Moderaterna alltid repressenterat...

Men nu har den politiska maktkartan ritats om efter valresultatet. Jag tror fullt och fast på att Sverige demokraterna vann mest av allt på det sk "påskupproret". Där det blev mycket tydligt hur segregerat det svenska samhället verkligen är. Där motsättningar kom upp till ytan och blev väldigt tydliga. Genom rädsla och genom missnöje, kunde Åkesson växa. I partiledarutfrågningen som SVT gjorde, så tillstod Åkesson att om Sverige hade haft en fungerande integrationspolitik, så hade aldrig SD funnits. Detta i sig är ett misslyckande för alla politiska partier. Sedan tror jag också att de sociala medierna och de yngre generationerna också var en stor makt och plattform i valet, som framförallt kom att gynna SD. 

Vidare så går det inte att komma ifrån att flertalet partier ändrat den politiska kursen i deras migrationspolitik, till följd av SD. Dessa partier är Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. 

När det gäller Centerns valresultat, så gjorde även de ett sämre val. Jag tror att Lööf tappat vissa väljare till Magdalena och socialdemokraterna. Men framförallt tror jag också att det  handlar om en ideologisk motsättning. Det "gamla" gardet av kärnväljare kan och vill supporta ett konservativt block, medan den moderna väljaren kan välja Lööf för att hon är en ideologisk motståndare till Åkesson. Skulle Lööf avgå under den här mandatperioden, skulle motsättningarna bli uppenbara. Jag tror att en orientering till det konservativa blocket, skulle innebära att centerpartiet kommer att minska. Men just nu är centerpartiet och Lööf en viktig garant för för vår demokrati.

Miljöpartiet tror jag överlevde och växte, mest av allt av taktiska röster. Jag hade önskat att det var på grund av att miljöfrågorna är så viktiga, men sorgligt nog har de fått en underordnad betydelse. Därför är det väldigt viktigt att man skapar en stark profilering på sina frågor. Och att man blir starkare i opposition. 

Även Liberalerna, tog sig in i riksdagen igen, trots att de så sent som i våras varit uträknade. Man gjorde en stark upphämtning, även om många röster som hos miljöpartiet var taktikröster, eftersom bägge sidorna också är beroende av att dom finns kvar i riksdagen. Sedan har också den tillförordnade partiledaren gjort ett bra jobb, och han har visat sig mycket folklig!

Vänsterpartiet minskade också från tidigare valresultat, men även dom kan växa sig starkare i opposition. Men i mina ögon så är dom SDs första motståndare. Även där har partiledaren visat sig mycket stark och har profilerat många viktiga kärnfrågor. 

Min uppfattning är att oppositionen har allt att vinna på att SD har vuxit sig starka, ett starkt ytterhetsparti, ger allt som oftast en stark och enad motståndare. Men just nu, i det krassa dagsljuset, dagen efter valnatten, så är vi alla förlorare tyvärr. Utom just SD. 

En utopi vore, om vi fick till en stark samlingsregering, eftersom vi går mot oerhört oroliga tider. Lågkonjunktur, krig i vårt närområde och inte minst en ökande inflation och arbetslöshet. Skenande mat och elpriser.  Kanske står vi inför den värsta tiden efter krigstiden. För vi behöver enighet och samling kring Sveriges bästa. Men detta kommer dessvärre icke att ske.

Vi behöver ett land i mångfald och vi behöver ett land där alla inkluderas och där alla människor ges samma förutsättningar, oavsett bakgrund. Vi behöver också ett samhälle som värnar om de mest utsatta. 

2022-09-12

Zelda Boudine Strömbäck

En politisk analys inför valet

17 Sep 2022

                               /7f334d8e-c56c-4a44-8e5e-607bb13b1932.jpg

Ikväll satt jag och tittade på statsminister kandidaternas duell, Magdalena Andersson för Socialdemokraterna och Kristersson för Moderaterna. Jag hade egentligen inte så stora förhoppningar, när jag bänkade mig framför tvn. Men jag började känna hopp.

För någonting hände under sändningen, som fick mig att se Magdalena Andersson som oväntat stark mot Kristersson. Och onekligen är Ulf Kristersson en god retoriker, som kan tala omkull de flesta.

Det är utan överdrift en svår tid som Sverige står inför, bakom oss har vi en pandemi, som kanske för lättvindligt avskrivits. I spåren av denna kommer enorma konsekvenser, en analkande lågkonjunktur, inflation, massarbetslöshet, en sjukvård som inte levererar. Vi har också stigande och orimliga elpriser liksom enorma matpriser.  Sedan har vi efterdyningarna av påskupproren och inte minst gängkriminaliteten och definitivt skjutningarna som skapar skräck.

Så det är inte oväntat att oppositionen går framåt, moderaterna, KD och inte minst sagt SD. Dessa partier ökar ju mer rädsla och vanmakt som byggs upp. Samhället står inför stora problem, som helst en bred samlingsregering skulle kunna erbjuda. Men detta är tyvärr inte möjligt i Sverige, då man inte kan tänka i större sammanhang. Det skulle behövas en stark regering, som inte vårt land kommer att få, vare sig det gäller den röda eller blåa sidan. För sanningen är att alla kommer att vara förlorare på valnatten, oavsett vinnaren. För regeringen kommer att få slåss för sin överlevnad och möjliga parter att liera sig med, för att på så vis säkra att deras förslag godtas.

Hur har vi kommit hit? Det viktigaste svaret ligger nog i förra valets resultat, och där liberalerna och centerpartiet övergav alliansen politik till följd av SD. Efter  många strider inom liberalerna,avgick partiledaren och ersattes av en ny falang som ville samarbeta med KD och M och indirekt SD. Däremot har Annie Lööf och Centerpartiet stått kvar och stöttat den socialdemokratska regeringen, anledningen är att man motsätter sig allt samarbete med SD.  Man har varit tydlig att man aldrig kommer att inleda ett samarbete med SD i framtiden.

Men vad händer om partiet inte får ett bra valresultat, kommer partiledaren att avgå? Kommer även detta parti att ta en ideologisk vändning till sitt ursprung, och inte minst till alliansen. Helt klart är att Lööf fått nya väljare till partiet, både från städerna men också inte minst, en betydande grupp invandrare. Som i sin tur tänker att centerpartiet är ett parti som är SDs motsats... Ändock väljer man att lägga ned sina röster vid budgetomröstningen i våras. Detta innebar att det var M, KD och SDs budget som därmed kunde röstas igenom. Där en del av budgeten handlade om finansieringen att få invandrare att återvända till sina hemländer med ganska stort startkapital från svenska staten...

Oppositionen får många röster på grund av många människors rädsla , för gängkriminaliteten och det besinngslösa  skjutningarna och dödandet. Man vill skärpa straffen , och med all rätt i och för sig. Men man skiljer också på brott och brott. Kvinnovåldet har inte samma prioritet.

För mig är ett gott samhälle, ett samhälle som värnar om de svagaste och mest utsatta. För mig handlar valet aldrig om sakfrågor, utan det handlar om min samhällsuppfattning och ideologi. Jag kommer aldrig att behöva en valkompass från tv eller medier. Jag vill bara ha ett samhälle, som inkluderar alla.

// Zelda

Välkommen

Välkommen till

Sveriges Mångfald

www.sverigesmangfald.site

www.diversity.n.nu

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

Som är den politiska

grenen av 

B K R O 

Kraft Force

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

Barn och Kvinnorätts 

Organisationen

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

Ni hittar B K R O 

på följande adresser:

www.bkrokraftforce.me

www.bkro.eu

www.bkrobarn.eu

 

/1d281130-df17-4bd8-8a56-f74c8a141f35.jpg

Facebook

Nyhetsbrev